Tuesday, October 14, 2014

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL - NÚMERO 8 - BORREDÀBUTLLETÍ  - INFORMEM – NÚMERO 8 – BORREDÀ – OCTUBRE 2014.

66.500,00 EUROS DE LA DIPUTACIÓ.
El mes passat, la Diputació de Barcelona, va aprovar un Pla Complementari d’inversions al qual l’ajuntament hi havia presentat dues obres: El reacondicionament del Camí de la Roca, i la Restauració del Pont de Sant Joan.
Les dues obres son de gran importància i urgència degut a la situació en que es troben. El Camí de la Roca fa 12 anys que es va fer totalment nou, i ha suportat un trànsit molt intens de vehicles, alguns de gran tonatge, per fer la urbanització de Cal Gall. Era lògic col·locar aquesta obra com a prioritària, i ara hi podrem dedicar 34.500,00 , per refer totes les parts danyades i deixar-lo com nou. La previsió és adjudicar les obres dintre de pocs dies, i tenir-les acabades abans de finalitzar l’any. De fet, les obres es poden fer en un breu termini de 10 dies.
El Pont de Sant Joan, està dintre del catàleg de Patrimoni Municipal, té uns 200 anys, i no s’hi ha fet cap actuació en profunditat des de la seva construcció. Tres anys enrere varem demanar un estudi tècnic a la Diputació de Barcelona, amb un pressupost global de 117.000,00 euros per deixar-lo totalment restaurat. En aquest cas, hem obtingut una subvenció de 32.000,00 euros que permetrà reparar les parts més desgastades del monument: les parets laterals, el terra i l’encaix amb el terreny a banda i banda del camí. Deixarem per una altra intervenció, la resta d’obra a realitzar. Les obres estan previstes per a finals d’aquest mateix any, i garantiran la plena seguretat del pont, per on passa el GR-4 que comunica Borredà amb La Quar.

27.500,00 EUROS DE LA DIPUTACIÓ.
En el butlletí anterior ja varem informar d’aquesta subvenció si bé, no havíem decidit encara el destí que li donaríem. L’equip de govern municipal ha acordat destinar 12.000,00 euros a desmuntar el mur de contenció que tenim al darrera de la Casa Consistorial, en un pati que dona a Cal Marxant. Aquest mur, ha cedit pel pas del temps i per les filtracions d’aigua, i el tenim apuntalat, de manera que és convenient treure’l i substituir-lo per un de nou, de formigó armat que faci conjunt amb una planxa de formigó a tot el terra del pati.
Per tant, l’import previst contempla el desmuntatge del vell mur, i la construcció d’un de nou, amb planxer al terra i recollida d’aigües pluvials i la seva conducció a la xarxa general. La previsió és fer les obres entre els mesos de novembre i desembre.
La resta de l’import aconseguit, anirà destinat a substituir les faroles dels carrers Girona, Lleida i Camí de Cal Gall, per unes de noves iguals a les que hem instal·lat a la urbanització de Cal Gall. D’aquesta manera les tindrem totes iguals, i guanyarem en estètica, però també en estalvi energètic i economia, puix que les noves tenen igual intensitat de llum, però tenen una despesa menor de consum, i per tant economitzem. Aquesta inversió es durà a terme a principis de l’any vinent.

ESTALVI ENERGÈTIC.
Amb una subvenció de la Diputació i una aportació municipal , havíem previst canviar el sistema de calefacció de les escoles, substituint la caldera de gasoli per una de pèl·let. La inversió era d’uns 12.000,00 euros, però hem decidit un canvi de destí, d’acord amb la Diputació de Barcelona.
El canvi de destí consisteix en canviar alguns dels llums de gran potència, i consum que tenim en el poble, per altres de darrera generació de leds, amb l’objectiu d’aconseguir millor potència de llum, amb una despesa econòmica molt inferior.
Hem estudiat diverses propostes i la més avantatjosa permetria canviar els focus de l’Amfiteatre Cívic, per lluminàries leds, conservant els pals de subjecció i posant dos petits llums, a l’entrada de les escoles. Aquesta solució permetria tenir millor il·luminada l’entrada de les escoles i el seu entorn.
Una segona proposta fa referència a la substitució dels focus de l’Aparcament Municipal, per lluminàries leds, aprofitant els tres pals metàl·lics que subjecten els focus.
I la tercera proposta consisteix en posar lluminàries leds, a l’entrada del poble, en un pal de 12 metres d’alçada que permetria il·luminar perfectament tot l’espai d’entrada i sortida del nucli urbà.
Aquesta substitució de punts de llum continuarà en futures actuacions amb la doble intenció d’estalviar energia, rebaixar el cost que paguem i millorar l’enllumenat públic.

CONGELACIÓ IMPOSTOS I TAXES.
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el dia 15 de setembre, per unanimitat dels membres del Consistori, es va acordar congelar tots els impostos i taxes municipals de cara l’any que ve.
Aquest és un compromís que ja va manifestar l’alcalde, en el Ple de l’any passat, i que ha trobat l’acord de tota la Corporació. Mentrestant continuí la duresa de la crisi, hem de procurar estalviar el màxim en tots els àmbits, i evitar puges que perjudiquin l’economia domèstica.
La única Ordenança que va tenir una variació va ser la destinada a subvencionar la rehabilitació de façanes. Fins ara, l’ajuntament premiava la restauració amb una subvenció de 9 euros per m2. A partir de l’any vinent, la subvenció serà de 12 euros / m2. Aquest augment ve motivat per la necessitat de posar al dia un ajut que no havia estat modificat en els darrers 10 anys, i per encoratjar noves restauracions, als propietaris que encara no ho han fet.
Aquestes restauracions suposen donar feina a les empreses del poble, i continuar embellint el municipi. Dues bones raons per mantenir aquesta subvenció.

RETIRADA ANTENES VELLES.
En el mateix Ple del dia 15, l’alcalde va informar d’un acord municipal pel qual l’ajuntament es farà càrrec de retirar, de forma gratuïta, pels propietaris de cases que tinguin antenes velles a les teulades.
Quan es va instal·lar el servei de TV per cable, es varen retirar unes 200 antenes de les teulades del casc urbà. Queden encara algunes antenes que no es varen retirar en aquell moment, perquè donaven servei, o per altres causes. Es per aquest motiu que proposem un nou acord entre ajuntament i propietaris, de manera que amb una simple petició per escrit, en la qual el propietari ens demani retirar una antena i el permís per fer-ho, l’ajuntament procedirà a retirar-la sense cap cost pel demandant.
L’objectiu és aconseguir tenir netes totes les teulades del poble. Un objectiu estètic, però també de seguretat, en moments de tempestes amb aparell elèctric o en cas de fortes ventades. Tot son avantatges i el propietari no té cap inconvenient. Confiem en que en pocs mesos , totes les antenes que no donen servei, puguin ser retirades acollint-se a aquest conveni.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?