Saturday, October 04, 2014

 

BORREDÀ HA CELEBRAT I VOTAT MOCIÓ CONSULTA DE CONSENS

BORREDÀ CELEBRA PLE EXTRAORDINARI I URGENT PER APROVAR LA MOCIÓ DE LA CONSULTA.
Avui, dissabte dia 4 d’octubre l’ajuntament de Borredà ha celebrat Ple extraordinari i urgent, com a continuació de l’anterior celebrat el passat dimecres, en el qual s’ha posat a votació la Moció deixada sobre la taula. La Moció s’ha aprovat per majoria absoluta en absència d’un Regidor que es trobava fora del poble.
L’alcalde ha exposat que tal com s’havia compromès en l’anterior Ple, convocaria un nou Ple si existís algun canvi en la situació del marc legal de la Consulta. Vista la celebració d’alguns altres plens municipals, entre els quals el de Lleida, i fetes algunes noves consultes, tot indicava que la Moció objecte de debat, es troba dintre del marc legal, i per aquest motiu ha convocat el nou Ple, i s’ha passat a votació.
Abans d’aixecar la sessió , l’alcalde ha manifestat la difícil situació en que es troben els ajuntaments, tant els càrrecs polítics com els funcionarials, a la vista de la incertesa del procés i les novetats que van apareixent. Per aquesta raó ha deixat molt clar que l’ajuntament de Borredà sempre actuarà dintre del marc legal, i davant qualsevol situació que pugui produir algun dubte es demanarà un informe o dictamen jurídic extern, per estar segurs de no vulnerar la legalitat vigent.
Borredà, 4 d’octubre de 2014.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?