Thursday, October 02, 2014

 

BORREDÀ ESTRENA PLANTA POTABILITZADORA

BORREDÀ POSA EN MARXA LA PLANTA POTABILITZADORA.
Ahir, dimecres dia 1 d’octubre, Borredà va estrenar la Planta Potabilitzadora , procedent de l’empresa HIDECO de Logroño.
Aquesta Planta té per missió filtrar, i depurar totes les partícules visibles o no, que porta l’aigua de consum humà, per passar-la posteriorment al sistema de cloració i aconseguir una aigua de màxima puresa, al llarg de tot l’any.
Borredà, capta l’aigua de 3 llocs diferents: de la Riera Margansol, de les 9 Fonts i de la Font de les Mosqueres. Aquestes son les 3 captacions històriques, a les quals pot afegir un o dos pous en casos de major consum o necessitat, durant els mesos d’estiu, si les captacions esdevenen insuficients.
L’aigua, fins ara, era portada a uns dipòsits de sedimentació on les partícules eren apartades, com a pas previ al transport de l’aigua cap el dipòsit general. Aquí era clorada i conduïda a la xarxa general , i d’aquí distribuïda a les vivendes. En els darrers anys s’han construït 3 nous dipòsits, cadascun dels quals disposa del seu propi sistema de cloració automàtic.
Quedava, però, una darrera inversió important per aconseguir una millor qualitat i regularitat al llarg de tot l’any. L’aigua de cada captació té diferents característiques, i per aconseguir igualar la qualitat i treure tota partícula, la solució passava per instal·lar una Planta Potabilitzadora.
Es el que ahir es va fer realitat. Ahir , Borredà va estrenar una Planta de tractament, consistent en una filtració, precedida d’una precloració i una dosificació de coagulant amb mescla ràpida. L’aigua passa a través d’una bateria de filtració de terra mixta d’arena antracita, en la qual queden retinguts els sòlids. L’aigua tractada es sotmesa a un tractament final d’esterilització mitjançant l’adició d’hipoclorit sòdic, proporcional al clor residual , prefixat en el aigua. Aquesta darrer tractament es realitza en el dipòsit d’abastiment, assegurant un aigua sanitàriament segura. Tot plegat funciona de manera automàtica, amb un sistema molt avançat, que garanteix el resultat final.
L’empresa HIDECO, està especialitzada en aquest àmbit, i l’equip instal·lat permet un tractament fins a 14.000 litres / hora, i ha suposat una inversió de 66.000,00 euros, finançats, en la seva major part per la Diputació de Barcelona, amb un ajut de 60.000,00 euros.
Sinó anem errats, aquesta és la primera Planta Potabilitzadora que s’ha instal·lat a la comarca, i suposa la darrera gran inversió en la xarxa d’aigua del poble, totalment renovada des de l’any 1992 en que l’ajuntament va haver d’assumir aquest servei ( abans en mans privades). D’aleshores ençà, l’aigua en dipòsit va passar dels 300 m3, als 2.400 m3 actuals. Es va renovar tota la xarxa d’abastament en alta ( aproximadament 5 quilòmetres) , es va ampliar i renovar la xarxa en baixa a disseminats ( aproximadament 2 quilòmetres), es varen oficialitzar i ampliar les concessions d’aigua, es varen perforar els dos pous ( Cabanes 1, i Cabanes 2) per casos de major consum, es varen instal·lar cloradors automàtics a cada dipòsit, i s’ha informatitzat tota la xarxa per saber nivells i qualitats de l’aigua en cada tram. Les inversions globals han superat els 2 milions d’euros, i la instal·lació que ahir varem estrenar era la darrera de les previstes per tenir tota la xarxa en perfectes condicions, pel present i futur.
La darrera actuació a fer consisteix en renovar les canonades d’aigua de distribució de dintre el casc antic, cosa que s’anirà fent a mesura que es renovin tots els carrers i places. La primera fase s’iniciarà a principis de l’any vinent.
Avui, doncs, és un dia gran per l’ajuntament de Borredà per veure culminat un llarg camí iniciat l’any 92, i que ha acabat amb èxit. Des d’avui , el poble té un aigua de millor qualitat i puresa.
Borredà, 2 d’octubre de 2014.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?