Friday, October 17, 2014

 

BORREDÀ - EL PONT DE SANT JOAN - TANCAT DURANT 3 MESOS PER OBRES.

EL PONT DE SANT JOAN QUEDARÀ TANCAT DEL 30 D’OCTUBRE AL 30 DE GENER.
Degut a les obres de restauració del Pont de Sant Joan, la circulació quedarà totalment tallada des del 30 d’octubre fins el 30 de gener.
Per aquest Pont hi passa el GR – 4 que uneix els termes municipals de Borredà amb el de La Quar. Com a ruta alternativa es pot fer servir el Pont de la Font, situat a 800 m de distància en direcció a Vilada.
Les obres previstes consisteixen en una neteja a fons de tota la vegetació que cobreix una part del Pont, així com la reparació d’alguns trams malmesos i la recuperació de l’antic nivell del terra del Pont.
Igualment s’aprofitaran les obres per conduir les aigües pluvials cap a indrets que no puguin malmetre l’estructura.
Es per aquest motiu que el Pont ha de quedar totalment tancat a caminants, ciclistes o motoristes . El pas alternatiu és perfectament viable i no suposa cap especial enrenou.
I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia 17 d’octubre de 2014.

L’ Alcalde, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?