Wednesday, September 10, 2014

 

CARTA OBERTA A L'ALCALDE DE SANT VICENÇ DELS HORTS

CARTA OBERTA A L’ALCALDE DE SANT VICENÇ DELS HORTS.
Benvolgut Sr. Jonqueras,
Sempre he defensat i cregut que els alcaldes havíem de donar exemple de coherència, rectitud i acatar la legalitat vigent, en tots els seus àmbits , front els ciutadans del nostre municipi.
Vostè, en les seves declaracions d’ahir, se situa clarament fora de la legalitat i justifica que qualsevol ciutadà ho pugui fer i considera que si les lleis vigents no son del seu gust o les considera inadequades en l’exercici de la seva vida ciutadana, les pot obviar, contravenir o infringir, amb plena i absoluta llibertat.
Així ho proposa, declarant el Tribunal Constitucional inhabilitat per prendre determinades decisions, i el mateix pensa del Govern de l’Estat, si tira endavant la proposta d’impugnar la Llei de Consultes que sortirà del Parlament dintre de pocs dies, o altres acords del President del Govern, en compliment de les seves funcions.
M’agradaria saber i comprovar si aquests mateixos consells i propostes les considerarà vàlides en l’exercici de les seves funcions d’alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Hem d’entendre que si un ciutadà del seu municipi considera injustes, inadequades o contra natura les Ordenances Municipals, aprovades en Ple Municipal, les pot incomplir, sense més miraments, i sense que vostè hi actuï en contra ? Podrà seguir les seves directrius a nivell nacional, aquest ciutadà, si no accepta la seva autoritat d’alcalde ? No emprendrà vostè cap acció administrativa ni judicial si aquest ciutadà es nega a complir les Ordenances, o altres normes municipals ?
També, m’agradaria conèixer el sotmetiment de l’ajuntament que vostè presideix a la legalitat vigent, en matèria pròpia de les competències estatals. Si vostè no accepta l’autoritat ni la legalitat procedent del govern de l’Estat, en matèria nacional, tampoc ho deu fer en matèria municipal, de manera que m’imagino vostè deu incomplir els preceptes continguts en l’ARSAL, o va per lliure en matèria de cadastre, fixació dels tipus en l’IBI, IVTM, etc, impostos establerts per l’autoritat de l’Estat, i regulats per lleis estatals...
Per últim, en relació a la coherència, en l’exercici de l’exemplaritat i altres qüestions lligades a un càrrec públic, sempre havíem escoltat de dirigents d’ERC el rebuig a l’acumulació de càrrecs públics institucionals i de partit, però pel que veig vostè és alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i el compagina, amb el de President d’ERC, el de Diputat al Parlament i el de Portaveu del Grup Parlamentari d’ERC...
Estaria bé aclarir la crida a la desobediència civil, exposant en tot detall com la portaria a terme, vostè i tots els indispensables per “posar les urnes i votar”, el 9N, sense trencar el jurament que tots els polítics i funcionaris hem fet, de defensar la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
A l’espera d’obtenir puntual resposta a aquests i molts altres interrogants, desitjo tinguem una feliç i esplèndida Diada de Catalunya 2014.
Borredà, 10 de setembre de 2014.

L’Alcalde- President, de l’ajuntament de Borredà, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?