Thursday, September 25, 2014

 

BORREDÀ - PROPOSTA DE MOCIÓ EQUIP DE GOVERN - PLE CONSULTA

PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONSULTA 9N – BORREDÀ-SETEMBRE 2014.
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Es va omplir Barcelona el 2012, es va travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 s’ha tornat a demostrar al món la voluntat de poder decidir sobre el nostre futur.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor del dret a decidir dels pobles i que reivindica aquest dret i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, [...] vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i polític té dret a decidir sobre el seu futur, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tal com ha dit el president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada, s’ha de desenvolupar dins del marc legal.
Són moltíssims els catalans que desitgen votar i per aquesta raó considerem que no hi haurà una solució estable a l’actual distanciament que no passi per sotmetre-la al vot ciutadà.
En data 7 d’abril de 2014, l’Alcalde ja va trametre escrit a la Vicepresidenta del Govern,de resposta a la petició de col·laboració,  deixant clar que l’Ajuntament de Borredà, compliria les seves obligacions ,respecte la Consulta, amb rigorós exercici de la legalitat vigent.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta que compleixi la legalitat vigent, de forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
Per tot això, es proposa que el Ple de l’ajuntament de Borredà
ACORDI
Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Borredà  amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació i com ha dit el President de la Generalitat de Catalunya desenvolupar-la dins del marc legal.
Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins del marc legal , per tal que el poble de Catalunya pugui expressar la seva voluntat.

Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?