Friday, August 22, 2014

 

PAGAR PER MALS SERVEIS - art. Regió 7PAGAR PER MALS SERVEIS.
“Els catalans ens queixem molt, però denunciem molt poc”, aquesta és una constant viscuda centenars de vegades, en moltes de les gestions que em toca fer, en tant que alcalde ,per serveis essencials que paguem religiosament i funcionen com volen i quan volen.
Estic cansat d’haver de reclamar un mínim de serietat a grans empreses que no tenen un autèntic servei a l’usuari, i és impossible fer arribar les queixes o informacions sobre les mancances en el servei o sobre successos que haurien d’interessar a l’empresa afectada. Posaré alguns exemples perquè s’entengui millor.
No és de rebut tenir un mòbil i quedar sense cobertura en llocs inversemblants del nostre país. I no tant perquè estiguin ubicats a l’extrem del món o en llocs inaccessibles, no , fins i tot en espais sota Montserrat, on hi ha multitud d’antenes, parabòl.liques i altres estris... o sota la Figuerassa, amb igual bosc d’antenes, o en molts altres llocs, podem quedar sense servei o que es talli contínuament de manera incomprensible.
Si això es pot comprovar diàriament,molt pitjor és el servei en pobles petits com Alpens, Les Llosses o Borredà que compartim un repetidor de Telefònica que constantment està sotmès a vicissituds increïbles pels temps que estem. El repetidor de Puigdon (Alpens) va ser dels primers i funciona amb un generador de gasoli. Quan aquest s’acaba, s’acaba la cobertura i ens toca a alcaldes i usuaris recordar a l’empresa que toca repostar...mentrestant podem estar un, dos o tres dies sense servei. Si a més algú roba el combustible, o el generador, la cosa pot anar per més llarg...
Però, no és Telefònica la única empresa complicada, tot i ser la més rellevant , també les altres costen de trobar per informar-les d’algun desperfecte en les seves instal·lacions...o altres incidències. Podem entrar en un web en que tens de tot menys una via de contacte segura i eficient. Pots arribar a parlar amb deu o dotze persones i cap d’elles resolt res del que planteges. No et deixen arribar a la Direcció. No pots parlar amb cap responsable. Arribes al final i tornes al principi sense solució.
Quan parlo de mòbils, em refereixo ja a totes les noves tecnologies. Internet funciona amb les mateixes deficiències, carències i intermitències, de manera que un ajuntament o un particular es pot veure aïllat en el moment més delicat d’una gestió o tramitació. Si a més, la Generalitat endega una campanya de gestió directa via Internet amb la creença d’un país imaginari en que les noves tecnologies funcionen, el resultat pot ser demolidor. Problemes constants en les connexions del Jutjat de Pau, i per tant del Registre Civil, o col·lapse en el sistema, problemes d’interferències, de suspensions,etc...posen dels nervis funcionaris i ciutadans.

Davant situacions de clara indefensió envers les grans operadores no tenim defensa adequada. Recórrer a les oficines de protecció del consumidor, no resol el problema perquè les empreses tenen massa poder i excessiva protecció. I exigir a la Generalitat l’exercici de les seves competències, no comporta cap garantia de resolució de les deficiències perquè no tenen o no volen sancionar comportaments insòlits i despreciatius. Paguem per uns mals serveis, i això no és de rebut. Hem de ser capaços de reclamar i denunciar, i al mateix temps exigir de les administracions superiors que castiguin durament les mancances en serveis essencials que paguem religiosament com si fossin de primera i ens donen una qualitat de tercera. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?