Thursday, August 21, 2014

 

BORREDÀ - RETARD D'11 ANYS EN LA CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR.

L’ALCALDE DE BORREDÀ SORPRÈS PER LA RESPOSTA DE LA CONSELLERIA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT SOBRE L’EDAR.
En la darrera visita al Berguedà, del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, l’alcalde de Borredà, Joan Roma, li va reiterar la queixa per l’enorme retard en la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals ( EDAR). Li va recordar que aquesta EDAR, va ser adjudicada pel darrer govern Pujol, l’any 2003 poques setmanes abans de les eleccions al Parlament, juntament amb 58 altres EDAR’S d’altres municipis de Catalunya, per un import total de 60 milions d’euros.
Ja en aquell moment l’ajuntament de Borredà va reclamar el projecte executiu per poder comprovar si contemplava les condicions que l’alcalde havia negociat amb l’Agència Catalana de l’Aigua ( ACA). En cap moment l’ajuntament ha tingut accés al projecte executiu . Simplement un avant projecte, en el qual no quedava clara l’exacta ubicació, i altres detalls de la instal·lació, i mantenia un traçat de camí d’accés inapropiat per accedir a la Carretera C-26. L’ajuntament va presentar diverses esmenes, amb el compromís verbal que serien ateses, però mai més hem tingut la constatació escrita de tenir-les garantides.
Cada any, l’ajuntament ha requerit la Generalitat perquè aportés el projecte executiu, i ha demanat l’execució de les obres. A data d’avui , tot està parat, i d’aquí que l’alcalde aprofités la visita del Conseller per reiterar la petició. El Conseller es va comprometre a donar explicacions i en data d’avui, hem rebut escrit en el qual s’exposa que és impossible donar el document sol·licitat ( projecte executiu) per quan el document anterior ( avant projecte) està en procés d’actualització i encara no disposen del definitiu. De totes maneres ens fa saber que l’EDAR s’incorporarà al programa d’actuacions 2015 – 2018, com a prioritària.
L’import del projecte, 10 anys enrere era de 825.000,00 euros. Esperarem a tenir el projecte executiu per valorar-lo i comprovar si contempla les al·legacions presentades en el seu moment per l’ajuntament.
Els terrenys on ha d’anar l’EDAR varen ser expropiats, i estan a l’espera de ser ocupats per aquesta important obra molt necessària per poder depurar les aigües brutes, i poder-les retornar netes a la Riera Margansol. Dintre d’uns mesos iniciarem la primera fase de renovació del casc antic de Borredà, i aquest projecte ja contempla la separació de les aigües netes, de les brutes, i això permetrà simplificar i facilitar el treball de l’EDAR, puix que li arribarà molt menys volum de líquid ( les aigües netes aniran directament a la Riera).  Amb aquesta obra l’ajuntament pretén donar compliment a la normativa sobre depuració d’aigües residuals, i millorar la oferta turística, amb una riera neta en tot el seu tram. L’EDAR va a la banda sud de l’antiga “ Fàbrica de baix” i en els darrers anys, la xarxa de clavegueram ja s’ha planificat per facilitar aquesta entrega. Confiem en que el compromís d’entrar en el proper Pla sigui ferm i finalment es dugui a terme una inversió que porta 11 anys de retard.
Borredà, 20 d’agost de 2014.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?