Saturday, August 16, 2014

 

A DESTEMPS, art. REgió 7

A DESTEMPS.
Un govern ha de tenir com a prioritat actuar en el moment oportú per cada problema que es presenta, i tant negatiu pot ser no actuar, com fer-ho malament o a destemps. I tampoc deixar-se emportar per l’oportunisme, el sectarisme o la nostàlgia del temps passat. Una mica de tot plegat hi va haver en la organització territorial de Catalunya, per alguns batejada com a divisió territorial, recuperant un treball del geògraf Pau Vila, mitificat fins extrems exagerats i que era difícil de traslladar i justificar en el moment actual.
Pau Vila va fer un bon treball, en una realitat totalment diferent de la nostra, i d’aquí la crítica. Organitzar Catalunya en 38 comarques era raonable, en aquells temps , però no a dia d’avui. De fet, vint-i-cinc anys enrere es va acordar passar a 41 i ara es donen compte de que el Moianès i el Lluçanès també tenen justificació de ser-ne, en un moment en que es volen suprimir els consells comarcals i adaptar-los a les necessitats actuals. La imprevisió i la improvisació continua sent norma de la casa, i ja seria hora de fer plantejaments radicals per modificar les estructures territorials.
D’entrada ens podríem plantejar la supressió de tots els consells comarcals, i facilitar la creació de mancomunitats de municipis, en funció de les necessitats i propostes dels ajuntaments, trencant fronteres “comarcals”. Hem de ser pràctics, austers i bons gestors, i les mancomunitats donen resposta a compartir serveis i reduir despeses. Tampoc tenen raó de ser les vegueries o regions, perquè arriben a “destemps”. Trenta anys enrere tenien lògica, ara , ja no. Pau Vila, pensava en desplaçaments en carro, o en vehicles propis d’aquells temps. Ara, en vint minuts fem el que en aquells temps tardaven tot un dia. Ara tenim tecnologies que ens permeten posar-nos en contacte de forma immediata ( quan funcionen, tot sigui dit)...
Per tant, simplificar nivells administratius és viable a nivell nacional i estatal. Que Catalunya tingui en els ajuntaments la base territorial, amb unes mancomunitats de serveis , en funció de les necessitats dels municipis, perfecte. I unes Diputacions destinades a ajudar en els mateixos temes, a nivell més complicat, i prou. I pel que fa l’estructura de l’Estat, suprimir els antics governs civils ( ara dits Subdelegacions del govern), també aniria en la bona direcció. I amb ells altres administracions estatals de caràcter provincial. Tot ha quedat petit, en un món de comunicacions més ràpides i eficients.
I tornant al principi, que el Moianès i el Lluçanès eren territoris amb característiques de comarca, era evident pels seus habitants i pels qui hi hem tingut permanent contacte. En aquell moment “no tocava”, i ara sí ? , fins i tot fent córrer la tramitació perquè no els atrapi un nou canvi legislatiu que posarà en 15.000 habitants el mínim necessari per esdevenir comarca. Una altra , decisió “ a destemps” que es pot complicar amb una proposta de consulta que posa els alcaldes en una mala situació. No perquè no vulguin ser consultats, sinó perquè el procés es pot allargar uns mesos més, amb un nou risc no previst. Què passaria si en un o dos , o més municipis sortís que no volen estar a la comarca ? I si la participació fos molt baixa? ...

Es en moments de crisis quan convé plantejar canvis deixats per més endavant. Amb el consens necessari, ara seria un bon moment per fer plantejaments més agosarats, i reduir nivells administratius no necessaris. Tenir en els ajuntaments les administracions bàsiques i essencials, facilitant que es puguin mancomunar com vulguin, mantenint les Diputacions per ajudar-los en serveis més complexes, oblidant les vegueries , i suprimint les subdelegacions provincials, amb els organismes que d’ells pengen, tindríem un mapa territorial més pràctic, molt més auster i més eficient. Si a França tiren endavant una ambiciosa reforma territorial, podem fer-ho aquí, amb arguments similars. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?