Thursday, July 31, 2014

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL BORREDÀ - AGOST 2014 - NÚMERO 7

BUTLLETÍ – INFORMEM- NÚMERO 7 – AGOST 2014

RESTAURACIÓ DE FAÇANES
Fa vint anys, l’ajuntament va decidir impulsar la restauració de façanes mitjançant la concessió d’ajudes als propietaris, però sobretot donant exemple, i fent que totes les obres municipals tinguessin per prioritat la recuperació de l’arquitectura pròpia, amb l’ús de materials nobles, típics del país. L’exemple de l’ajuntament ( Casa Consistorial, Centre Cívic, Piscines,etc) ha estat seguit per tots els propietaris, i el resultat està a la vista de tothom. En aquests anys prop de 50 cases han estat restaurades, posant a la vista la pedra del país, col·locant fusta a balcons i finestres, ferro forjats, canals i baixants adients, ceràmica sota els balcons, etc. El resultat ha estat esplèndid i animem a continuar per aquest camí, a tots els propietaris que encara tenen façanes per arreglar.
L’ajuntament bonifica la llicència d’obres i concedeix un ajut de 9 euros per m2 ( buit per ple), és a dir,es compta com paret els espais ocupats per portes, balcons i finestres. Aquest ajut, de fet, és una inversió. Una inversió en embelliment del poble que permet fer més atractiva la visita, l’estada i la compra en el municipi.
En els darrers mesos, s’han restaurat 3 cases més: la del carrer de Berga, 3 ( antic forn de Cal Freixa- ara, forn Pa amb Xocolata), la del carrer Manresa, 65 ( primer tram de l’entrada del poble), i la tercera: Cal Vilardell, la més espectacular per la seva antiguitat, situació i gran superfície. A tots els propietaris, felicitats, per l’excel·lent resultat obtingut. Tenim el poble més bonic, més arreglat i més homogeni a nivell estètic, i animem tothom a seguir per aquest camí.
I també volem impulsar la retirada d’antenes de les teulades de les cases. La creació de la TV per cable, tenia el doble objectiu de garantir una bona recepció dels canals de televisió i treure les múltiples antenes de les teulades. En un parell d’anys , unes 200 varen desaparèixer de les teulades, amb la conseqüent millora de l’estètica i també la seguretat. En queden encara algunes que no tenen servei. En aquests casos, l’ajuntament aprovarà un ajut per facilitar la seva desaparició. En el ple de setembre aprovarem les condicions per poder-les retirar, sense costos addicionals. Una inversió més, en l’embelliment del conjunt del poble.

PRIMER PLA D’OCUPACIÓ.
Des del dia 2 de juny i fins el dia 1 de setembre està treballant el primer grup de 5 treballadors del pla d’ocupació, finançat per la Diputació de Barcelona. Aquests treballadors, reforcen la brigada d’obres i fan feines extres que la brigada no tenia temps d’executar. Els podeu veure netejant camins, col·locant senyals, mobiliari urbà, pintant zona esportiva, etc, etc.
El dia 1 de setembre s’incorporaran els altres 4 treballadors, per continuar aquests i altres treballs fins acabar el termini establert. Aquest pla haurà servit per donar feina a 9 persones durant 3 mesos a mitja jornada. I haurà servit per fer treballs que l’ajuntament no hauria pogut fer només amb la brigada d’obres, prou ocupada en les prioritats diàries, per tenir el poble en perfectes condicions.
Acabat aquest primer Pla d’Ocupació d’aquest mandat, hem acordat, amb altres ajuntaments de la comarca i de fora, demanar nous plans d’ocupació per part de la Diputació de Barcelona, i recuperar els que convocava el SOC ( servei d’ocupació de Catalunya). La Diputació ha manifestat l’interès en mantenir aquests ajuts, i la Generalitat , ho farà en funció de la disponibilitat pressupostària. En qualsevol cas, l’ajuntament ha delegat en l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la petició,i gestió dels futurs ajuts que puguin sortir. I oportunament en donarem publicitat a tots els que hi estiguin interessats, tal com s’ha fet en aquesta ocasió.
L’ESCOLA, UNA DE LES PRIORITATS.
La preocupació pel futur de l’escola, ha estat sempre una dels prioritats de l’ajuntament, i així ho ha demostrat en les reunions convocades per millorar el funcionament, equipament i serveis. Tenim una bona escola, a nivell pedagògic i a nivell humà, i hem de fer tots els possibles per garantir el seu futur.
L’ajuntament, concedeix diferents ajuts, destinats a garantir aquesta continuïtat. Per una banda té un conveni amb l’AMPA , pel servei de menjador per un import de 3.000 euros, dona un ajut de 900  euros per curs, a l’escola per activitats escolars, un ajut de 600 euros a l’AMPA, i de 150 euros per la ZER ( zona escolar rural). Igualment assumeix el cost del projecte Teatre a l’escola, organitzat per la Diputació, per un import d’uns 1.000 euros, i lògicament el manteniment i reparació de l’edifici,  estimat en prop de 14.000 euros a l’any, dels quals en rebem aproximadament la meitat. Si apareix algun altre projecte o acció, de comú acord amb la Direcció i l’AMPA s’estudia i es pacta la col·laboració.
Tots volem una escola amb futur i malgrat el descens d’alumnes ( passa a tots els pobles de la comarca) hem decidit renovar tot l’interior. Durant prop d’un mes, la brigada d’obres , reforçada per una part del pla d’ocupació, ha capgirat tot l’edifici per dintre, i l’ha renovat i pintat de nou ( previ acord amb la Direcció i l’AMPA). El resultat és espectacular com podran veure pares, mestres i alumnes a l’inici de curs. Aquest treball directe de l’ajuntament, a més de pràctic, ha suposat un estalvi d’uns 9.000 euros respecte a si l’hagués hagut de fer una empresa privada.
A nivell de pati d’escola, s’han renovat les cistelles de bàsquet, i dintre de poc procedirem a pintar de nou el terra i les grades de l’Amfiteatre Cívic. Més endavant volem trobar un ajut per poder pintar les façanes, i repassar la teulada.
Es important l’aspecte físic interior i exterior de l’escola, però més important és el treball interior, i podem veure els treballs de l’escola, entre els millors de la comarca. Ben recentment es va presentar la nova Cooperativa de l’escola, aquí en el poble i a la capital, amb un molt bon resultat, igual que les anteriors. Desitgem, doncs, llarga vida a l’escola.

PETITES, PERÒ IMPORTANTS, OBRES.
A l’espera d’adjudicar alguna de les grans obres previstes, l’ajuntament continua millorant equipaments i serveis, de primer ordre ,per la vida quotidiana. Veiem-ne algunes.
CEMENTIRI: S’ha procedit a renovar la teulada del bloc de nínxols de la banda esquerra de la capella que estava molt deteriorada. Tot i que els nínxols hauran de ser enderrocats, quan estigui tot el procés de reversió a l’ajuntament acabat, en aquesta banda hi ha la fossa comuna, i d’aquí aquesta renovació de teulada, per un import proper als 3.000 euros. I a principis de l’any vinent, farem una nova inversió de prop de 4.000 euros per fer nou tot el sostre de la fossa comuna, i així garantir la seva seguretat i continuïtat  pels propers 40 o 50 anys.
ENLLUMENAT PASSEIG ALZINES:
El progressiu creixement de les alzines situades en el pas entre el carrer Barcelona i el carrer Girona, ha fet indispensable col·locar un parell de faroles per il·luminar aquest tram de passeig. Amb la participació dels treballadors del pla d’ocupació, la brigada d’obres ha col·locat aquest nou enllumenat que garanteix la visibilitat en el sector. La inversió en material ha estat de prop de 1.000 euros.
CAMÍ RIERA DE MERLÈS:
El Consell Comarcal ha rebut de la Generalitat una aportació de 110.000 euros que ha repartit entre els ajuntaments de la comarca. Borredà ha rebut 4.027,67 euros que destinarà a arreglar el tram de terra de la Riera de Merlès. Aquest és un camí molt utilitzat, i té diversos forats que cal suprimir, i fer un reforç en un tram de voreres. Hem de dir també que properament es posaran cartells d’informació i prohibició de determinades accions en tot el tram protegit de la Riera de Merlès, d’acord amb tots els ajuntaments de la zona, el Consell Comarcal i altres serveis de la Generalitat.
BANCS AL LATERAL NORD DE LA PISTA POLIESPORTIVA.
L’ajuntament sempre aprofita les convocatòries de la Diputació per demanar material urbà: bancs, papereres, contenidors,etc. Suposa un gran estalvi per les arques municipals, i permet resoldre peticions o necessitats evidents. Aquest és el cas del lateral nord de la pista poliesportiva, lloc ideal per seguir la competició de futbol- sala o el joc de petits i grans, en altres ocasions. S’han col·locat uns bancs al llarg de l’espai, deixant prou lloc com perquè hi hagi qui es pugui seure en les fustes perimetrals del jardí .D’aquesta manera s’incrementa notablement el nombre de persones que poden seguir les competicions en bones condicions.
BARANES I XARXES METÀL·LIQUES.
Un ajut de 1.200 euros de la Diputació ha servit per posar més baranes metàl·liques a la zona esportiva, i xarxes, on només hi havia baranes. La nova normativa sobre seguretat l’estem aplicant a tot el poble, i això ens obliga a modificar algunes de les instal·lacions fetes. D’aquí a finals d’any, posarem noves xarxes en altres baranes del camp de futbol i en algun altre indret del poble, fins tenir acabades les actuacions programades. Els treballadors del pla d’ocupació repintaran tots els elements metàl·lics del parc infantil, de la zona esportiva i dels jardins del poble.
TANCAMENT PERIMETRAL DIPÒSITS I POTABILITZADORA.
Fa mig any varem presentar una petició a la Diputació de Barcelona per poder posar una tanca metàl·lica a tot el perímetre dels dipòsits i planta potabilitzadora, situats a la finca de Subirà. El cost total de l’obra és de 19.170,37 euros. La Diputació ens acaba de concedir una subvenció de 15.843,00 euros, de manera que a finals d’any, aquesta obra estarà totalment acabada. D’aquesta manera garantim la seguretat de totes les instal·lacions , encerclades per aquesta tanca, a la qual hi afegirem altres mesures de seguretat.


SITUACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
A 30 de juny la Generalitat ens devia 78.513,97 euros, però el dia 10 de juliol va transferir 51.916,99 euros. Hem sortit, doncs, dels problemes de tresoreria que teníem i deixem un fons permanent , de cara el futur. Tot indica que continuarem cobrant amb grans retards les aportacions del govern, i això obliga a no emprendre noves actuacions que no estiguin totalment finançades, per la Diputació o pel propi Ajuntament. Tenim una pòlissa de crèdit de 100.000 euros amb el Banc de Sabadell, que ens permet fer front a retards en cobraments puntuals. En conjunt, doncs, l’ajuntament compleix amb total rigor, el pagament a tots els proveïdors dintre dels terminis establerts en la nova llei, i com ja s’ha dit en anteriors ocasions estem al dia de les obligacions creditícies.  

LA DIPUTACIÓ CONCEDEIX 17.754 EUROS PER ACTIVITATS.
Cada any l’Ajuntament presenta una quinzena de peticions a la Diputació de Barcelona per poder dur a terme activitats en àmbits com esports, serveis socials, fires, cultura, etc. Aquest any, l’import concedit ha estat de 17.754,00 euros , distribuïts en 10 subvencions per diversos conceptes. Aquests ajuts s’han de justificar una vegada duta a terme l’activitat. En aquest apartat hi figuren subvencions per compra de material esportiu, per la mostra de formatge, per millora eficiència energètica, etc.
L’AJUNTAMENT OBTÉ UN AJUT DE 27.556,47 EUROS DE LA DIPUTACIÓ.
El darrer ajut obtingut de la Diputació de Barcelona té un doble objectiu: fer front a pagaments pel cost de manteniment de serveis públics locals; i el de poder pagar inversions financerament sostenibles. En aquest àmbit tenim en marxa un estudi per estalviar energia, canviant una part del sistema d’enllumenat públic per un altre amb leds, i un altre, pel possible canvi de la caldera de gasoli de les escoles per una altra de pèl·let. Els dos projectes permetrien estalviar energia, i per tant , estalviar diners. També en aquest paquet podria entrar alguna de les millores que hem introduït a la xarxa de TV per cable.

ACTIVITATS I FESTES D’ESTIU- CONSULTEU WEB.
Com és costum les entitats i l’ajuntament fan cartells per cadascuna de les activitats programades durant l’estiu i es pengen a les cartelleres municipals i a totes les botigues del poble.
Tothom qui vulgui estar al dia de les activitats programades pot mirar la cartellera d’espectacles o l’agenda en el web de l’ajuntament, entrant a: borreda.net . Aquí hi trobareu totes les activitats: Torneig Futbol- Sala, Festa del 15 d’agost, Formatjazz , Festa Major, etc.
Igualment en aquest web podeu trobar-hi moltes altres informacions d’interès, a banda de telèfons, adreces, entitats... El web es renova constantment i inclou tot el que pot interessar a la gent del poble i de fora. S’hi poden trobar les NNSS ( pla d’urbanisme), normativa d’acampada, o també una quinzena de rutes per anar a caminar, entre molta altra informació i documentació. Recordem l’adreça: borreda.net
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?