Sunday, June 22, 2014

 

OBRINT CAMI - art. Regió 7

OBRINT CAMÍ
A vegades les coses s’han d’espatllar molt per poder-les arreglar. Es el que penso que passa en el  PSC, en aquest moment. No estem tant, en una crisis d’ideologia o de projecte com de lideratges i encaix en una realitat canviant, sotmesa a pressions mai vistes ni imaginades. En aquest marc, no és fàcil trobar la justa mesura de les coses i ser capaç d’entomar-les amb un mínim de calma i tranquil·litat a l’espera que la tempesta escampi. Cada dia, cada setmana apareixen novetats que distreuen el que hauria de ser la prioritat d’aquest partit i de totes els forces polítiques catalanes i espanyoles, però l’interés d’uns i els mitjans de comunicació, imposen unes agendes molt difícils de compaginar i digerir. D’aquí la situació inestable que no permet recomposar el projecte i encarar el futur amb la necessària tranquil·litat.
L’espai socialista existeix, en tant que defensa dels més desvalguts, lluita per les llibertats individuals i col·lectives, obertura a tots els àmbits de la societat, defensa de l’estat del benestar...com a principals objectius. No han canviat ni han millorat, ni han desaparegut, de manera que la lluita continua, però a un altre ritme, i amb uns canvis mai imaginats. El PP actua sense cap contemplació contra tots els avenços conquerits en molts anys. El que els ciutadans consideraven objectius assolits i semblaven intocables son posats en qüestió i destruïts si ho consideren oportú. La feblesa de les institucions i organismes creats per la seva defensa, han mostrat ser vulnerables, i això crea desànim i confusió. Exemples com pensar que la llei d’avortament no seria tocada, s’ha vist que no era realista. Com tampoc els avenços en matèria social, en defensa de la sanitat pública, o de drets laborals, educatius, de dependència, i molts altres.
Tota aquesta nova realitat, ha posat en crisis, el propi sistema , i l’espai socialista per quan s’ha vist desbordat per aquests canvis ràpids i en tots els sentits. No és una crisis del socialisme català o espanyol. Es de tota la socialdemocràcia europea i mundial que no ha posat al dia les seves formules per evitar aquesta davallada , produïda pels partits conservadors . Per remuntar i superar la situació present cal adequar el pensament i l’estratègia per fer-hi front amb la mateixa eficàcia d’anys enrere. En això estan tots els partits, en l’àmbit nacional, estatal i mundial. Ja sortiran noves propostes, nous projectes , nous models, però mentrestant la situació és de crisis.

I aquí, a casa nostra, l’agenda social, ha quedat tapada per l’agenda sobiranista a Catalunya, i per l’agenda de canvis a tort i a dret, a nivell espanyol. La brutal crisis econòmica, no permet pensar i actuar amb tranquil·litat perquè la gent vol canvis ràpids i profunds. I qui li promet aquesta revolució obté la confiança d’importants sectors, desesperats per la falta de respostes ràpides. Per desgràcia, ben aviat comprovaran que aquestes noves forces polítiques tampoc poden aportar solucions miraculoses, però obliguen a moure fitxa a tothom. En aquest aspecte, el fenomen és positiu. I ho podem veure amb l’obertura de sistemes organitzatius i de participació mai vistos ni imaginats. Per la banda socialista, per primera vegada a la història, s’elegirà el Secretari General del PSOE per sufragi universal dels dos-cents mil militants. I el mateix farà el PSC, amb el seu Primer Secretari, el dia tretze de juliol. Sempre els partits socialistes, aquí i arreu han obert camins de participació i innovació d’acord amb les propostes de les seves bases. I els canvis han vingut per quedar-se. Per primera vegada la majoria de candidats a alcalde, en les ciutats, han estat elegits en un sistema de primàries, i ja no limitades als militants sinó obertes a tothom. Es va en la bona direcció, i més canvis vindran. Obrir camí costa, però al final té recompensa. El dia tretze de juliol s’obrirà un nou camí, i portarà nous aires i nous lideratges, per afrontar una realitat molt canviant i complicada. Que ningú cregui en formules fàcils per resoldre problemes enrevessats. El sistema de partits tradicionals està en crisis, però tampoc els altres aporten la solució. Toca reinventar el sistema, però amb prudència i seny.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?