Friday, June 13, 2014

 

CAMPANYA DE CIVISME- PROPIETARIS DE GOSSOS- BORREDÀA PROPIETARIS DE GOSSOS – CIVISME I RECORDATORI PROHIBICIONS.
Darrerament s’ha incrementat el nombre de gossos, i alguns propietaris no compleixen amb les obligacions, inherents a la tinença d’un gos, com és portar-lo lligat, dintre de totes les zones urbanes, evitar que faci les necessitats en determinats llocs, i sempre i en tot lloc, recollir els excrements.
Aquestes normes bàsiques i obligatòries, no s’estan complint , per part d’alguns propietaris i per aquest motiu fem aquest recordatori, al mateix temps que informem de la possibilitat de sancionar als propietaris que no les compleixin.
Com a mesura complementària, i a la vista de la situació creada en llocs tant primordials que estiguin nets, com és la zona esportiva, hem acordat PROHIBIR L’ENTRADA DE GOSSOS A TOT L’AMBIT DE LA ZONA ESPORTIVA. Aquest és un lloc especialment indicat perquè els nens vagin a jugar, i no pot ser que es trobin excrements de gos en diferents indrets, fins i tot, en algun cas dintre de la pista poliesportiva.
La constatació d’aquesta situació, ens ha portat a dictar aquesta prohibició que serà degudament senyalitzada en els propers dies. A partir de la col·locació de la senyalització es donaran 15 dies per la seva informació a tots els propietaris, i cas de no complir amb la prohibició s’ìmposaran les multes corresponents. Els Mossos d’Esquadra s’encarregaran de fer la vigilància, el compliment de la normativa, i en cas d’incompliment, de sancionar.
Fem una crida al civisme i a que tots els propietaris siguin conscients de les obligacions que representa tenir un gos. Dintre dels nuclis urbans s’ha de tenir cura d’observar la normativa de tinença d’animals, de forma rigorosa, i sempre i en tot cas. Qualsevol incident pot suposar un greu problema per totes les parts implicades.
Volem tenir un poble net, però també segur. A tothom correspon fer-ho possible. Els gossos han de poder sortir, poder fer les seves necessitats, poder passejar, ...però sempre portats lligats, i recollint els excrements. I sinó, tenim ben a prop espais oberts, més aptes per poder córrer i anar lliures, sempre i quan no hi hagi bestiar pasturant. La observació de les normes de bona conducta i civisme, han de garantir la bona convivència entre persones i d’aquestes amb els animals de companyia.
I recordem la PROHIBICIÓ D’ENTRAR GOSSOS A L’AMBIT DE LA ZONA ESPORTIVA I ESCOLAR.
I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia 13 de juny de 2014.
L’Alcalde – President: Joan Roma i Cunill<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?