Tuesday, June 03, 2014

 

BATALLES PERDUDES ? PERQUÈ S'HA FUGIT D'ESTUDI?BATALLES PERDUDES ? PERQUÈ S’HA FUGIT D’ESTUDI?
Segons informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació, la recent aparició d’una infracció fiscal de Montserrat Caballé , per un import de mig milió d’euros, tenia per objectiu posar en alerta als ciutadans que han dipositat diners en els bancs andorrans. Càlculs fiables, estimen en 25.000 milions d’euros els dipòsits bancaris de ciutadans espanyols en aquest país. De fet, Andorra viu bàsicament d’aquesta riquesa , arribada d’arreu, amb una opacitat que en alguns moments supera la que donen els bancs suïssos.
Altres càlculs, donen una xifra a l’entorn dels 80.000 milions d’euros, fugits d’Espanya cap altres paradisos fiscals. Evidentment aquests xifres son estimatives i poden tenir oscil·lacions importants. Si es tracta de diner negre, diner ocult al fisc, és lògic no saber-ne l’import total. Però sigui més o menys exacta la xifra, el que és segur és de que estem parlant de xifres immenses, astronòmiques, escandaloses per a tots aquells que paguen o paguem els impostos que ens corresponen.
Si tot aquest diner ocult, pagués impostos, la suma ingressada permetria evitar totes les retallades fetes a sanitat, a ensenyament i en altres serveis essencials lligats a l’estat del benestar. No s’entén, doncs, que la batalla per ingressar més no vagi directament contra aquests defraudadors. I no ara, en plena crisis, sinó sempre. La millor inversió que pot fer l’Estat és l’increment de plantilla en matèria d’inspectors fiscals, i facilitar les eines tècniques i legals per fer-hi front amb garantia d’èxit. Sembla ben fàcil la recepta, i ben fàcil obtenir resultats espectaculars. Per què no es fa ? Més ben dit, perquè no s’ha fet ?
Que no ho faci el PP té la seva lògica, per quan molts dels qui tenen diner a fora, son persones properes al partit, o a la seva ideologia. No es faran mal entre ells, però no té cap excusa que durant els mandats del partit socialista, no es prenguessin les mesures pertinents per evitar un escàndol d’aquest nivell.
Es en temes com aquest, on partits minoritaris, si voleu “frikis” o fora del sistema, troben simpatia i comprensió. Es lògic que la gent els escolti i es demani perquè no s’ataca el problema amb l’energia i rapidesa necessària. Dona clarament la sensació de falta de voluntat, o pitjor, encara de tolerància, comprensió o fins i tot simpatia i connivència. Fatal per un partit d’esquerres que proclama voler salvar l’estat del benestar i la justícia social. Si el PS vol guanyar credibilitat ha d’anunciar mesures contundents per fer pagar impostos a tot el capital ocult. L’ha de perseguir , l’ha de trobar i li ha de fer pagar el que li correspon.

I les noves tecnologies faciliten enormement el treball de recerca i captura dels defraudadors, i la cooperació amb altres països pot millorar resultats i si convé, endegar una campanya a nivell mundial contra els paradisos fiscals que tant mal produeixen a totes les economies. Es voler-ho fer. De moment no hem vist la voluntat d’atacar el mal des de l’arrel. I la gent està cansada de pagar impostos, quan veu que d’altres se n’escapen. El just és que tothom pagui pel que té, i es persegueixi el qui amaga guanys no declarats. Estem molt lluny de veure batalles en aquesta direcció.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?