Monday, June 30, 2014

 

11 RUCS I 116 CABRES - art. La Rella

11 RUCS I 116 CABRES
Fa unes setmanes vaig informar d’una campanya per recollir diners destinats a comprar 4 rucs i 100 cabres, per entregar a prop de 400 vídues de la tribu dels Massai ( ubicada en una part de Kenia i Tanzània ). Ara, acabada la campanya i feta l’entrega, he cregut oportú explicar que la crida d’una ONG( Pérez Carpio) va donar millors resultats dels esperats. Finalment s’han pogut comprar 11 rucs i 116 cabres, que aportaran llet,cabrits,carn...i facilitaran el transport d’aigua i llenya. A l’espera de rebre més fotos, n’he enviat algunes a La Rella, amb el prec de posar-ne una en aquest escrit, si hi ha lloc. De moment ja tenen les cabres i dintre de poc, tindran els rucs.
Costa d’entendre, per part nostre, com en aquest cas no sigui tradició que una vídua passi a dependre d’un cunyat,o d’un germà, com és habitual en molts altres indrets d’Africa, on és habitual que les vídues passin a la família més propera. En el cas dels Massai, les vídues perden tot el que pertanyia al seu marit, i es queden amb els fills tinguts. Es a dir, pobres, abandonades a la seva sort i amb els fills a càrrec, a raó de 5 o 6 de promig. Quan parlo de prop de 400 vídues, hi hem d’afegir prop de 2.000 nens i nenes que han de subsistir com poden, mai tant ben dit. D’aquí la urgència de proporcionar els mitjans de vida més elementals: cabres, i algun ruc per facilitar la feina diària.
En aquest cas concret,el projecte iniciat anys enrere està donant uns bons resultats amb la aportació de bens donats, que passen a pertànyer al conjunt de les vídues. A més, es fan escoles pels nens i nenes, i s’inicia una certa modificació de la tradició en el sentit que una dona pugui tenir propietats i pugui tenir vida pròpia, per ella i els seus fills. En resum, que la iniciativa d’aquesta ONG té un bon fonament, i uns bons resultats. Demostra, també que arreu del món hi ha moltes coses per canviar i millorar, sense per això haver-hi de portar la nostra visió de la vida que és francament millorable.
En resum, queda molt per fer, i hem de pensar en els nostres problemes d’aquí, i en els de més enllà. Recordo pels qui es varen perdre l’anterior escrit que el preu d’un ruc, està en els 75 euros, i el d’una cabra en uns 35 euros. Xifres ridícules aquí, però immenses, allà. I les ajudes les hem de compartir, pensant que al cap i a la fi, tots vivim en el mateix món, i a tots ens pertoca col·laborar a fer-lo més viable.
Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?