Wednesday, May 14, 2014

 

TORÀ I BIOSCA PASSARAN A LA COMARCAL DEL SOLSONÈS - art. Nació Digital SolsonaTORÀ I BIOSCA PASSARAN A LA COMARCA DEL SOLSONÈS.
Ahir, dimecres dia 14 de maig, es va celebrar sessió de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya, en la qual vaig exercir de Portaveu dels representants de la Federació de Municipis de Catalunya, per poder defensar el canvi de comarca dels municipis de Torà i Biosca.
Aquests dos municipis pertanyen actualment a la comarca de la Segarra que té 21 municipis, i han demanat passar a la del Solsonès que en té 15. La meva intervenció es va centrar en una part de la recent història d’aquests municipis i de la comarca del Solsonès que conec molt bé per haver estat durant 16 anys diputat adscrit pel PSC.
Torà i Biosca son dos municipis amb una superfície territorial gran i es troben a la frontera de la dues comarques per la qual cosa té lògica aquest canvi de comarca. Però , en el cas de Torà es dona la circumstància de que l’any 1968 se li va agregar el municipi de Llanera del Solsonès, i va guanyar un territori enorme. Durant prop de 20 anys , un dels antics nuclis de Llanera va intentar ser segregat i traspassat a Llobera, en base a que rebia els serveis bàsics d’aquest municipi. Malgrat les promeses fetes per directors generals diversos, i fins i tot de Consellers de la Generalitat, la realitat és que foren traïts i denegades les seves peticions, fins decidir tirar la tovallola.
Ara es dona la paradoxa que el municipi de Torà, passarà, tot ell a la comarca del Solsonès i així el tema quedarà resolt per la via de que tots els nuclis que conté serà d’aquesta comarca. A més, Torà es convertirà en el segon municipi de la comarca, després de Solsona, per número d’habitants ( 1.367 ).
En representació de al Federació de Municipis, vaig exposar les raons polítiques, tècniques i sobretot humanes d’acceptar el canvi de comarca, amb uns arguments que ja he fet servir en altres ocasions , a la mateixa Comissió. I és que les persones han de tenir prioritat a l’hora d’acceptar una adscripció territorial o una altra. Si els dos municipis creuen tenir un millor encaix al Solsonès en comptes de la Segarra, és lògic donar el vist i plau a aquest canvi.
El que ara convé és celeritat en el canvi per intentar que estigui degudament aprovat i ratificat en el termini màxim d’un any, de manera que després de les eleccions municipals de l’any que ve, els dos municipis puguin formar part de la nova comarca i incorporar-se de ple dret a la nova realitat comarcal. Si a més, la Generalitat ha fet els deures i disposa de la Llei de Governs Locals en que les comarques derivaran cap a mancomunitats de municipis, encara és més rellevant que els deures de canvi de comarca s’hagin realitzat.
Es per aquest motiu que passaré el tema al Diputat Cristòfol Gimeno, adscrit al Solsonès perquè ,  juntament amb altres diputats accelerin la tramitació del projecte de llei que el govern de la Generalitat ha d’entrar en el Parlament i es pugui fer l’aprovació de la nova llei, abans de les properes eleccions municipals.
Per la meva part, em sento satisfet d’haver pogut intervenir en un tema que havia tractat en els meus temps de diputat i que ara s’ha resolt en una Comissió de la qual en formo part en tant que alcalde, en representació de la FMC. La sessió d’ahir, va tenir, doncs un caràcter “històric” per aquests dos municipis i en definitiva per tot el país, per quan es modifica el mapa comarcal, per aconseguir un millor encaix de dos dels seus components.

Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?