Saturday, May 24, 2014

 

ENTITATS I ACTIVITATS, EN PERILL - art. Setmanari Regió 7

ENTITATS I ACTIVITATS , EN PERILL.
El Berguedà com tantes altres comarques de Catalunya, és rica en entitats que agrupen persones de totes les edats, condicions i procedències. Coincideixen en una mateixa entitat per multitud de raons que van des del desig de preservar tradicions, impulsar activitats socials, culturals, de lleure, etc, o simplement per ocupar el temps lliure que tenen. El cert és que la varietat i existència permeten oferir un gran nombre d’activitats a tots els pobles i al llarg de tot l’any.
Ara bé, aquesta riquesa i varietat es troba en perill per diverses causes. En primer lloc, en tenim una difícil de resoldre com és l’envelliment generalitzat de la població comarcal que motiva la falta de regeneració de les juntes de govern, i dels propis components. Sense la captació de joves, qualsevol entitat està condemnada a la desaparició. Aquesta situació posa en perill moltes de les entitats locals i comarcals.
Tenim un segon problema motivat per la crisis , en general, i de les administracions, en particular. Costa molt aconseguir socis col·laboradors de les entitats, en un moment en que tothom compta molt els diners i les aportacions a fer, per petites que siguin. Això suposa ingressar menys diners per la via particular. I la situació de les administracions ha provocat un daltabaix enorme a l’hora de concedir i aconseguir subvencions. S’ha retallat tot, començant per les aportacions a entitats, de manera que moltes ja no reben cap ajuda oficial.
I als dos problemes anteriors se n’hi afegit un altre que posa en perill la riquesa i varietat de les activitats locals i comarcals. El Govern de la Generalitat es caracteritza per passar d’un extrem a l’altre en temes molt delicats i que haurien d’haver motivat un ampli consens de totes les parts afectades. Em refereixo a l’exigència de disposar de PAU’s ( Plans d’Autoprotecció) per a qualsevol acte o activitat programada. Son moltes les entitats que han decidit frenar o directament anul·lar activitats tradicionals des de feia molts anys, per por a caure en responsabilitats que poden hipotecar l’entitat o directament els responsables. I en aquest tema tant complicat ho tenen les entitats com els ajuntaments.
Es a dir, a partir d’ara qualsevol caminada, trobada, concurs, competició, etc, etc, requereix disposar d’un PAU , amb el conseqüent cost tècnic i econòmic. El noranta per cent de les entitats no ho poden assumir i tampoc els ajuntaments petits o mitjans. Condemnem a l’anul·lació de multitud d’activitats locals i comarcals. I sense aquestes activitats les entitats perden la seva raó de ser, i els pobles i comarca, perden personalitat i interès. Ja sabem que tota activitat ha de tenir un mínim d’organització, previsió, planificació i seguretat. Ha de comptar amb les garanties mínimes de poder resoldre els imprevistos que puguin sorgir i així ho hem fet durant anys, decennis, segles. Però és que ara passem a l’altre extrem, i cal disposar d’un PAU , amb un cost mínim que mai baixarà dels tres-cents euros, i si és per algun tema una mica complicat, pujarà als sis-cents o mil euros, quantitats impensables per entitats modestes com totes les que tenim. Tampoc els ajuntaments poden fer-se càrrec d’elaborar tants PAU’s com actes o activitats volen organitzar. El resultat serà renunciar a la majoria i només procurar mantenir algun del màxim nivell, sempre que compti amb ajuts externs.
Mal assumpte i mal moment. Tot hauria de ser més gradual i no anar d’un extrem a l’altre. Els ajuntaments ja disposen d’assegurances de responsabilitat civil per les seves activitats i pels seus equipaments i serveis, però si les entitats han de fer front a assegurances, PAU’s i altres obligacions, faran inviable la seva continuïtat. Si el govern vol imposar aquestes normatives, ha de posar els mitjans tècnics i econòmics perquè les entitats rebin els ajuts corresponents. Posar obligacions sense ajudes, és condemnar-les a la paràlisis i desaparició. En això estem.
Joan Roma, alcalde de Borredà.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?