Thursday, April 03, 2014

 

UN PAÍS AMB MASSA DESIGUALTATS - art. Nació Digital

UN PAÍS AMB MASSA DESIGUALTATS.
Durant molts anys, una de les grans prioritats dels partits era aconseguir un equilibri territorial que evités la desertització del món rural, i frenés l’excessiu creixement de l’àrea metropolitana i tota la franja costanera. Aquest objectiu no s’ha assolit, al contrari, estem veient com la majoria de pobles continuen perdent població ,amb el perill d’esdevenir insostenibles.
La comarca del Berguedà és un bon exemple del que diem. Dels 31 municipis del que està composta, 28 perden població, si ens atenem a les xifres dels darrers 3 anys( fins i tot la capital, Berga) que en guanyava de la comarca i de la immigració.
El mateix podem dir del Solsonès, una altra comarca paradigmàtica del món rural, en la qual les xifres de població van a la baixa, amb una lleugera contenció de la capital, tenint present que tots estan per sota dels 1.000 habitants, excepte Solsona.
Podríem posar molts altres exemples, simplement per demostrar la inexistència de polítiques equilibradores del territori. Se n’ha parlat, hem fet debats, hem tingut decrets d’ajudes que no han servit per assolir aquests objectius. I és que reequilibrar el territori ha de ser cosa de tot el govern, no només de dues o tres conselleries concretes.
Quan una escola rural ha de tancar, és tot un poble que en pateix les conseqüències. El mateix passa quan es retallen serveis mèdics, o es tanca la única oficina bancària, o la farmàcia, o un forn de pa, estanc, bar, etc. Cada servei essencial públic o privat que tanca, acosta més el poble cap a la irrellevància, i la soledat. D’aquí que la principal missió d’un govern és fer viable la vida en el món rural a tot un conjunt d’activitats fonamentals per la seva pervivència. Tenir i mantenir els serveis públics, però al mateix temps millorar les condicions de vida, per tal que la gent no es trobi isolada i sense garanties de ser atesa, en cas de necessitat, és vital per aconseguir la continuïtat en el territori.
I per si el repte d’evitar el gran desequilibri no fos prou important, en tenim d’altres que s’afegeixen a l’actual despoblament, com la manca d’equipaments i infraestructures bàsiques per garantir un nivell de vida, equiparable entre món rural i ciutat.
Constatades les desigualtats, basades en la situació geogràfica dels ciutadans, en tenim d’altres procedents de la situació de crisis generalitzada amb un creixement del percentatge de ciutadans colpejats per la pobresa, arribant a extrems de dures dificultats. En pocs anys tots els paràmetres s’estan incrementant fins arribar a sostres mai imaginats. Veiem – ne uns quants. En 5 anys s’ha duplicat la pobresa energètica, passant d’u8n 5,3% a un 12,7%. La població amb rendes baixes ha passat d’un 11% a un 16,1 %. I la xifra d’aturats ha arribat a les 800.000 persones, amb prop de 300.000 que no reben cap tipus d’ajut. Podríem continuar amb altres xifres igualment contundents, que demostren el país amb profundes desigualtats, en el que vivim. Aquest hauria de ser el principal objectiu del govern a l’hora de plantejar reformes i actuacions, i no dedicar-se a un únic i singular tema, amb un full de ruta que va improvisant sobre la marxa.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?