Tuesday, April 08, 2014

 

ESCOLES RURALS EN PERILL- art. Setmanari Regió 7

ESCOLES EN PERILL.
En aquestes mateixes pàgines de Regió 7 va aparèixer, fa uns dies, un estudi sobre la situació de diverses escoles rurals, i el seu incert futur, a la vista del descens generalitzat d’alumnes. De fet, totes les escoles de municipis mitjans o petits es troben en perill, degut a la pèrdua d’habitants, per culpa de la crisis, i una dinàmica poc afavoridora de la vida en el món rural. I a la comarca del Berguedà, pràcticament tots els municipis son rurals, excepte els tres o quatre de majors dimensions, en padró.
Estem, doncs, davant una situació preocupant i de molt difícil solució, no solament a la nostra comarca, sinó arreu del país. El que passa aquí, passa, arreu i la reflexió s’ha de fer a nivell de país. Deixar perdre serveis considerats essencials comportarà un més ràpid i ampli despoblament de centenars de municipis i un major desequilibri entre món rural i ciutat, i entre territori de l’interior i franja costanera, de manera que Catalunya serà menys equilibrada i menys sostenible.
Quan parlem de temes generals i globals, no val pensar en solucions parcials o per sortir del pas. S’ha de pensar en termes globals, i amb solucions a llarg termini, per posar-hi els recursos necessaris i obtenir bons resultats. Es ara i aquí que hem de repensar decisions preses anys enrere, sota criteris i objectius que no sempre han donat els resultats perseguits. Posem alguns exemples per ajudar a comprendre la situació a la que hem arribat.
Segur que som molts els qui considerem un error haver modificat el model escolar, de manera que els nens vagin a l’Institut massa aviat. La continuïtat dels alumnes a les escoles de primària fins els catorze anys resoldria un dels problemes actuals. I no ho dic per salvar les escoles en perill sinó amb prou base pedagògica com per assegurar que l’ensenyament en el mateix poble pot ser tant o millor que en els Instituts. Arrelar els nens fins els catorze anys té clars avantatges pels propis nens, pels pares i mestres, i pel conjunt del país que no ha de fer front a pagament de transport escolar i menjador a uns quants milers d’alumnes.
I per l’inici a l’escola, si les exigències fossin més suaus, seria més fàcil plantejar l’existència de llars d’infants a les mateixes escoles de primària, amb la qual cosa evitaríem la pèrdua de futurs alumnes. Si a tot plegat hi suméssim la simplificació de tràmits, burocràcia i altres impediments per un bon funcionament de les escoles en zones rurals, el resultat podria ser clarament positiu pel futur de l’ensenyament en la primera etapa de la vida dels alumnes.
També una clara aposta per un nou model permetria demostrar com de bo és mantenir els alumnes en el mateix poble, facilitant una millor i més llarga integració en les activitats de les entitats, fomentant la vida familiar, tot evitant desplaçaments i esgotaments per horaris i transport a unes edats molt poc adients.
Pel que fa la qualitat de l’ensenyament en una escola rural, o en una d’urbana, tinc clar que no és rellevant la diferència. Ni a favor ni en contra, i si en alguna cosa es pot diferenciar seria en una major atenció personalitzada, afavorida per grups petits, i un major contacte amb la natura i l’entorn, importants de cara el creixement i coneixement futur. L’escola rural i el seu futur és cosa de tots, i a tots ens ha de preocupar la seva continuïtat. Calen reformes en profunditat , consensuades amb la comunitat educativa, pares i mares, i administracions competents, sense esperar que la dinàmica actual esdevingui irreversible.

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?