Saturday, March 01, 2014

 

SANA ENVEJA - art. Regió 7

SANA ENVEJA
Enmig de tota mena de tribulacions, improvisacions i batalles, més mediàtiques que altra cosa, el govern català i els seus socis, busquen models en altres indrets, fins arribar a Ucraïna. El pitjor dels exemples que es podrien buscar, com en altres moments s’ha fet amb Kosovo, i anteriorment en les repúbliques Bàltiques, i més lluny encara amb Suècia, etc. Quan hi ha tantes contradiccions i desconeixements de la realitat, vol dir que no es té res clar. I sovint, no cal anar tant lluny per trobar un model que funciona i tenim ben a  prop. Em refereixo al model Basc. El conec relativament bé, per interès personal de fa molts anys, però també per visites periòdiques, algunes d’elles organitzades per la Diputació de Barcelona per estudiar “in situ” algunes de les seves experiències i accions de govern.
I en aquesta mania de voler mirar lluny de casa, el govern català faria bé d’estudiar i copiar moltes de les estructures i maneres d’actuar d’aquesta comunitat autònoma. El primer que se’m dirà és que tenen un sistema de finançament especial, i molt favorable, conegut pel cupo basc. Les Diputacions forals ( que no el govern) recapten els impostos, i després pacten amb el govern central el pagament de les despeses considerades “generals”, d’Estat. Efectivament, el sistema els hi ha estat molt favorable, més en els darrers vint anys que no abans. Però en una acció de govern no tot son els diners, hi ha altres factors fonamentals per aconseguir una bona gestió. I he de dir que la gestió del govern basc ha estat sensiblement millor que la del govern català, i això ha estat fonamental a l’hora d’arribar a cotes d’endeutament mai vistes.
Cal recordar també que un sistema similar al basc es va estudiar a l’inici de l’etapa democràtica i va ser rebutjat pels representants de CiU , com a vell i antiquat. Tinguem-ho present quan totes les culpes es posen sempre en Madrid, o en altres. Però, com deia, tenir més diner és fonamental pel funcionament d’un país i les seves institucions, però sinó va estretament lligat a una gestió austera i eficient, no serveix de res. Simplement pot servir per fer més bestieses.
El govern basc es composa de només vuit conselleries. Les Diputacions forals tenen una gran força i activitat, i els ajuntaments disposen d’uns recursos i unes condicions excepcionalment millors que els nostres. D’entrada, doncs, el repartiment de papers és clar i ben adaptat a les necessitats del país. Qui més a prop està dels problemes, més recursos té per resoldre’ls. Un principi elemental del federalisme, i el bon govern, i només cal visitar pobles i ciutats per donar-se compte del principi d’austeritat que no vol dir estalviar en temes essencials. En absolut, precisament els serveis bàsics tenen total prioritat i estan pensats per cobrir totes les necessitats de la població.
I no s’han ficat en cap batalla que no podessin guanyar. El principi de reclamació dels drets històrics, o de millora de l’actual autogovern ha passat per etapes complicades, quan en un moment determinat es volia encaminar cap un sistema gairebé confederal, va ser el propi Lendakari Ibarretxe el que va anar a defensar-lo a les Corts Generals. No com aquí que hi enviem els diputats. I fou derrotat, i va acceptar el resultat, i se’n va anar a casa, i la vida va continuar. I podem veure la serietat i el rigor en els plantejaments bascos, enviant a Madrid persones preparades, negociadores i amb les idees clares. No s’han embrancat en cap aventura vers “terres ignotes”. Tenen clars els objectius, i tenen clara la gestió. Res a veure amb el que tenim a Catalunya.

Produeix una sana enveja aquest funcionament, i hauria de fer reconsiderar les maneres i actuacions dels nostres dirigents catalans. El País Basc té un encaix a Espanya, i no el posen en qüestió. Dir que tot depèn del finançament, seria injust, i en tot cas contradictori amb l’acció del govern Mas, puix que si fos així, el que hauria de fer és batallar per un canvi de model de finançament i blindar els trets fonamentals del país: la llengua, cultura i sistema educatiu. Objectius que poden ser assumits i plasmats en una reforma constitucional. Precisament el camí que fa temps ha proposat el PSC. Aquesta és la via més racional i possible, sense trencar els vincles ni la història entre els pobles, i la comunitat europea.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?