Monday, March 24, 2014

 

EXPLOTACIONS FORESTALS - art. Regió 7

EXPLOTACIONS FORESTALS
A la vista de diverses noticies aparegudes en els mitjans de comunicació i molt especialment en aquestes mateixes pàgines de Regió 7, he volgut conèixer de primera mà alguns dels problemes d’un sector especialment important per tot el país, però molt especialment per un gran nombre de municipis, en els quals les explotacions forestals son una de les principals fonts de riquesa i ocupació. Aquest és el cas de Borredà, municipi del qual sóc alcalde. I res millor que anar a veure sobre el terreny noves maneres d’explotar el bosc, i parlar amb propietaris i tractants de fusta per veure cap on van les coses.
D’entrada he de dir que l’autorització de la Generalitat per recuperar antics camps, prats i horts ocupats pel bosc, és una bona iniciativa. De fet, feia molts anys que era una de les reivindicacions de propietaris i empreses forestals, i ha tardat massa a ser acceptada, però el resultat és l’adequat. Aquesta setmana he anat a comprovar sobre el terreny, la feina feta, en un parell d’explotacions i la valoració és clarament positiva. Per a molts els podrà sorprendre que tallar bosc, arran, i retornar el paisatge a com era cinquanta o cent anys enrere, els podrà semblar estrany, però el cert és que Catalunya ha guanyat en bosc i ha perdut en prats i camps, i ha convertit immenses zones del país, en masses boscoses continues que esdevenen una bomba de rellotgeria, en cas d’incendis.
De fet, la política forestal del nostre país ha estat sotmesa, com altres sectors a opinions variants i variables, sense voluntat de continuïtat durant un llarg període de temps. A diferència d’altres sectors, quan parlem de boscos, hem de parlar de decisions que haurien de durar una o dues generacions. Planificar i programar a vint, trenta o quaranta anys vista, sinó tot esdevé precari, fugisser, objecte de canvis que només fan que precaritzar el sector. I si un bosc no és rendible, no és cuidat ni planificat, cosa que passa ara mateix, i passava ja anys enrere, i comporta un abandonament “ de facto”, o un ús molt per sota de les seves possibilitats.
Es el que passa amb tot l’àmbit de l’ús de la biomassa. Anem d’una banda a l’altra, i ara mateix, l’entusiasme per aquest ús de productes forestals per cremar, no està degudament planificat ni programat, i comporta decisions errònies que suposaran greus prejudicis en un futur proper. Es lògic aprofitar tot el producte del bosc, però triant i destriant un producte de l’altre. Si trinxem tot un bosc, per destinar-lo a “estella” o convertir-lo en “pèl·let” immediatament considerarem llastimós aquesta decisió. No és igual cremar bona fusta que pot tenir usos nobles, útils i duradors, que cremar branques, arbustos o troncs petits i torts. El boom de la biomassa, ha de ser moderat i reconduït per evitar mals usos, no sigui que dintre de molts pocs anys ens donem compte d’una decisió errònia i obligui a rectificar quan ja sigui massa tard.
I és que ens falta planificació i visió a llarg termini. O copiar erròniament del que fan altres països, més ponderats i prudents en matèria de política forestal. Sorprèn veure com indústries forestals es queixen per falta de material adequat quan tenim un dels territoris més densament poblats de boscos. Toca fer canvis, i fer-los en la bona direcció però després d’un consens dintre del món forestal. I aquest acord és possible si la Generalitat s’ho proposa, deixant fora supòsits preestablerts. No pot ser que tant aviat s’ajudi d’una manera, com al cap de tres o quatre anys, es modifiqui, i es canviï per altres maneres d’explotar el bosc. El creixement d’un bosc és lent, igual de lent ha de ser la introducció de canvis en el sector. Pocs canvis, però molt ben estudiats i consensuats, per evitar trastocar el sector, no sigui que dintre de molt poc temps l’encariment o escassetat del producte compliqui la vida de les instal·lacions de biomassa, i hagi posat en perill el sector industrial. Tot és equilibri i en matèria de bosc, encara més.

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?