Sunday, March 09, 2014

 

CULTURA, TREBALL I RESPECTE - art. Regió 7

CULTURA,TREBALL I RESPECTE
Gairebé sempre he treballat al costat d’un elevat percentatge de dones, i puc dir que ha estat una sort i un privilegi compartir sensibilitats i punts de vista molt diferents del que hagués estat un entorn dominat per homes. No tinc cap dubte de que el futur s’escriurà amb nom de dona, i el present, és el pas previ per assolir aquest objectiu. Aquest article coincideix en el dia internacional de la dona i no podia deixar-lo passar sense fer alguns comentaris adients.
No comprenc ni puc acceptar com encara a dia d’avui, consentim discriminacions estúpides i injustes com sous diferents en funcions del sexe del treballador/a, per fer la mateixa feina. Ja no dic en terres llunyanes, sinó aquí mateix. Es increïble constatar la vulneració d’un principi tant elemental com aquest, en molts àmbits i ocupacions. Igualment increïble és la difícil promoció de la dona en molts sectors professionals. Per a molts sembla lògic arribar a un cert nivell, però d’aquí cap amunt, la pujada es converteix en una escalada impossible. I tot i les constants crítiques a la “classe política” que de classe no en té res, perquè és oberta a tothom, és precisament la més favorable als mèrits de les persones , independentment del sexe. Ho podem veure arreu del país com dones estan governant en els més alts nivells de les institucions, de manera que no sempre l’activitat política té components negatius.
Amb tot, cal fer una autèntica revolució a nivell mundial. Aquí tenim molt camí per córrer i fan falta encara discriminacions positives per acabar d’arrodonir els grans avenços realitzats en els darrers trenta anys, però on podem veure drames insostenibles és en dotzenes de països arreu del món. Des de fa molts anys tinc clar que les ONG’s han de fer pedagogia i dedicar el màxim de recursos a tots els països necessitats, però sobretot impulsant projectes que tinguin la dona com a protagonista de les seves actuacions. De fet, està més que comprovat que els projectes dirigits per dones, ni que sigui en el racó més allunyat del món, tenen més possibilitats de reeixir que els portats per homes. I promocionar la dona en aquests països suposa garantia d’èxit pel projecte, però sobretot impuls a la igualtat de gènere. Una dona amb feina, amb ingressos propis, és una dona molt més lliure que una que depengui de tot i per tot d’un home o una família, en concret.
I una dona amb educació, amb accés a la cultura, és una dona que deixarà de ser sotmesa a unes “tradicions” negatives per ella. No és estranya la por que demostren multitud de societats, i països , on la dona té prohibit anar a l’escola. Es terrible veure la batalla que es lliure en països com l’Afganistà, Paquistà, i molts altres, perquè les nenes puguin anar a l’escola. Els mandamasos tenen clar que la cultura, el treball i el respecte a les dones , els suposa la fi dels seus privilegis. Aquí és on cal actuar, i facilitar recursos a les entitats dedicades a trencar aquesta dinàmica. I concedir microcrèdits perquè aquestes dones puguin tenir el seu propi taller, generar ingressos i ser amos del seu propi destí.

Quan anem al cinema i contemplem el tractament que rebien els esclaus en els EUA,(recomano la guardonada “dotze anys d’esclavitud”)  considerats tant aviat com animals o coses, ens sublevem, però no pensem en que situacions similars es viuen avui en molts països, en qüestió de les dones. Vivim, doncs, en un món amb diferències abismals, no solament a nivell econòmic, sinó humà. En un dia com avui, Dia de la Dona, pensem en els canvis que podem fer al nostre entorn més immediat, però també en el que podem generar des d’aquí cap els països més llunyans. Ajudes materials, tècniques i humanes poden impulsar accions espectaculars en poc temps. Simplement donem a les dones oprimides accés a l’educació i a la cultura, facilitem mitjans per crear llocs de treball i tinguem el respecte merescut perquè puguin actuar i decidir per elles mateixes. I això val per aquí i per allà, i iniciatives com la de tornar enrere en matèria d’avortament, va en direcció contrària a considerar la dona en tota plenitud. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?