Thursday, March 06, 2014

 

BORREDÀ - PLA D'OCUPACIÓ - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PLA D’OCUPACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA – BORREDÀ 2014.
El municipi de Borredà ha rebut una aportació de 20.525,15 EUR, de la Diputació de Barcelona per destinar a un Pla d’ocupació , a la vista del nombre d’aturats que hi ha en el poble.
L’ajuntament ha decidit delegar la gestió d’aquest Pla a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ( abans Consorci de Cercs), per la qual cosa en els propers dies signarem un conveni que oficialitzi aquesta delegació.
Serà, doncs, l’Agència la encarregada de rebre els CV, estudiar, valorar i avaluar les peticions que li hagin arribat des del moment d’obrir la convocatòria. La convocatòria encara no està oberta pels tràmits que queden pendents amb l’ajuntament i amb la Diputació. Tant bon punt quedi resolta la part burocràtica, anunciarem la convocatòria a les cartelleres municipals i tots els bars i botigues del poble, com fem habitualment, en casos semblants.
La intenció de l’ajuntament és aconseguir el màxim de beneficiaris d’aquest ajut, per la qual cosa hem proposat a l’Agència, contractes de 3 mesos de durada i de mitja jornada. D’aquesta manera aconseguirem més beneficiats del Pla.  Ahir mateix, l’alcalde va fer arribar a la Diputació de Barcelona, l’interès d’un nou Pla de cara l’any vinent, a la vista de que la Generalitat no té previst convocar-ne cap. Si fos així, la intenció seria continuar amb un nou Pla per fer possible que qui quedi sense poder entrar aquest any, ho podés fer l’any vinent.
En el moment que s’obri la convocatòria, les peticions per entrar en el Pla s’hauran de portar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, situada a la Plaça Sant Joan , nùmero16, 1er de Berga. Tel. 93 824 77 00. La coordinadora del Pla serà , Laura Seuba, i com sempre en aquests Plans es tindran en compte  les situacions personals i familiars dels peticionaris, obtinguts per medi  d’informes procedents del SOC ( SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA), i dels serveis socials. Les feines a realitzar seran les decidides per l’ajuntament, consistents en complementar els treballs de la brigada d’obres. Tant bon punt tinguem els contractes fets, es farà una reunió amb els  beneficiaris per establir horaris, condicions i feines a realitzar.
En el supòsit que la Generalitat convoqués algun nou Pla, ho faríem saber de forma immediata, però vistes les dificultats per complir amb els compromisos més elementals no ho criem probable, d’aquí al petició feta a la Diputació de contemplar un nou Pla de cara l’any vinent.
Borredà, 7 de març de 2014........................................................

L’alcalde- president, Joan Roma i Cunill........................................

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?