Tuesday, February 04, 2014

 

VOLEM LES BALANCES FISCALS - art. Nació Digital Solsona

VOLEM LES BALANCES FISCALS.
Es difícil fer-ho pitjor.  En un moment complicat com ara, que surti el Ministre d’Hisenda i digui que no dona les balances fiscals, és increïble. Ara no solament les volem, sinó que les exigim i quan més ràpidament millor. I ja sabem que hi ha diferents mètodes per calcular-les, però que entregui totes les xifres i que cada partit o cada institució les doni a conèixer amb les observacions pertinents.
Si en un tema és important la transparència és en l’econòmic. De fet portem anys i anys amb desconfiança mútua entre el govern central i la Generalitat,i per tant convé trencar aquesta dinàmica i fer públics els resultats dels darrers anys. No hi ha res a ocultar. I quan algú vol ocultar pitjor per ell perquè perd credibilitat, de manera que res millor que oferir totes les dades conegudes, perquè aclarirà punts molt foscos a dia d’avui per les dues bandes.
En el imaginari popular ha quedat la xifra de 16.000 milions d’euros com el dèficit fiscal de Catalunya envers Espanya. Es a dir, s’ha enviat el missatge de que cada any Catalunya perd aquesta xifra en les seves aportacions a la solidaritat i contribució amb l’estat. Ningú acaba de donar explicacions massa detallades sobre aquesta xifra, però sinó és certa, molta gent se l’ha creguda.  Aquests dies estic llegint diferents articles i documents respecte les balances fiscals i enlloc surt una xifra com aquesta,  de manera que seria de gran utilitat poder saber els resultats reals de cada any.
I el lògic seria un ampli debat en el Parlament a l’entorn dels impostos, contribucions a l’estat, eficàcia recaptadora d’una i altra administració, i finalment el resultat d’aquesta relació. Sé que no és fàcil el càlcul perquè intervenen nombrosos factors i per uns, van a una banda i per altres , a una altra. Hi ha els costos de capitalitat, més compensats a nivell de Madrid que no pas de Barcelona, per altra hi ha l’existència de Ministeris, Museus, grans equipaments, etc que pertanyen al conjunt dels espanyols però estan concentrats a la capital. Tot plegat fa que les balances fiscals tinguin en compte uns paràmetres i no uns altres. Però, vaja millor tenir dos o tres resultats, en funció d’aquests mètodes de càlcul que no tenir-ne cap. Perquè ara mateix, la barreja de xifres és enorme.
El que queda clar és que Catalunya és la tercera a pagar i la desena a rebre. Es a dir, després de Madrid i Balears, Catalunya és la tercera comunitat autònoma a nivell de pagament. La segueix la comunitat Valenciana, com a quarta, i en canvi a l’hora de rebre Catalunya se situa en el lloc desè. Aquest és el principal desequilibri que cal corregir si s’acorda la modificació de la Constitució i es vol blindar el sistema de finançament entre l’estat i les autonomies. El més just seria que Catalunya mantingui l’ordinalitat. Si és la tercera a pagar, hauria de ser la tercera a rebre. Aquest és el principi que regeix el sistema de finançament dels territoris en els estats federals, i aquest seria un canvi substancial per Catalunya el dia que s’implantés.

Però el gran deute acumulat per la Generalitat no solament té aquest origen, sinó un altre de ben conegut i definit pels qui hem estat en el Parlament de Catalunya. Al llarg dels anys hem pogut constatar com algunes decisions dels governs de CiU han comportat grans despeses, no compensades per l’estat, o bé perquè es varen negociar malament, o per una mala gestió directa. Es el cas del Desplegament del cos dels Mossos d’Esquadra que ha suposat un increment notable del deute. També l’assumpció de la competència en Centres Penitenciaris, ha suposat un important deute, afegit al de TV3 i altres mitjans de comunicació públics que no estaven degudament finançats. En aquests tres grans àmbits, rau bona part del deute actual de la Generalitat, a banda d’altres descompensacions per obres i equipaments no degudament finançats. El global del deute suma a dia d’avui, 52.000 milions d’euros, per un pressupost de la Generalitat que no supera els 32.000 milions. Un desequilibri brutal que serà molt complicat d’eixugar. Aquest és el principal problema i repte de la Generalitat en el moment actual. El govern està hipotecat, sense marge de maniobra i sense capacitat d’endeutament. Situació molt greu no prou ben explicada als ciutadans. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?