Tuesday, February 25, 2014

 

EL LLUÇANÈS ÉS COMARCA - art. La Rella
EL LLUÇANÈS ÉS COMARCA. ARA VA DE BO.

El passat dia 12 de febrer es va reunir la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya, formada per representants de la Generalitat, alcaldes en representació de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Associació de Municipis, així com alguns tècnics, i experts en història i geografia. En total 11 membres amb dret a vot, i altres, amb veu però sense vot.

El primer punt de l’ordre del dia consistia en estudiar, deliberar i votar sobre l’Informe per la creació de la comarca del Lluçanès. L’informe elaborat per la Direcció General d’Administració Local contenia la composició del territori, els tràmits i peticions realitzades al llarg dels darrers anys, per tal d’aconseguir el títol de comarca. Llegit l’informe es va donar pas a les intervencions dels assistents, començant per dos dels experts en història i territori, Dr. Burgueño, i Oliveres, els quals varen exposar l’historial reivindicatiu, i la idoneïtat “tècnica”. A continuació va venir la meva intervenció, en nom de la FMC i l’alcalde de Sallent, en nom de l’ACM. Acabats els parlaments, la votació de l’informe va obtenir la unanimitat dels presents.

Així, doncs, el dia 12 de febrer passarà a la història del Lluçanès com una data crucial, per aconseguir el reconeixement de COMARCA. En el meu cas particular, tinc la satisfacció d’haver pogut defensar de manera directa les raons i conveniències perquè aquest territori esdevingui una comarca. Ho havia fet en anteriors ocasions en tant que Diputat al Parlament de Catalunya, en representació del PSC, i només havíem aconseguit bones paraules i promeses de tractar el tema més endavant. Finalment la tossuderia i la constància de la gent de la comarca, ha aconseguit l’objectiu desitjat.

Ara, toca iniciar la redacció d’un Avantprojecte de Llei, perquè sigui tramesa al Consell Executiu de la Generalitat, i una vegada sigui aprovat, es convertirà en Projecte de Llei i passarà al Parlament de Catalunya per iniciar la seva tramitació. Previsiblement anirà al costat d’un altre Projecte de Llei, la del Moianès.

Missió acomplerta per la meva part, i per la part del PSC. Molts anys enrere varem prendre el compromís de defensar la proposta, i així ho hem fet, en el Parlament, i en altres instàncies. Com alcalde veí de la comarca he pogut veure l’interès i persistència en la reclamació territorial i me n’alegro d’haver pogut col•laborar directament en fer-la possible.

Felicito els impulsors de la proposta, a tots els alcaldes i a tots els ciutadans que han cregut i batallat per aquest objectiu. En principi, estem a poc més d’un any de veure acomplert el somni d’aquest territori. EL LLUÇANÈS ESDEVINDRÀ COMARCA.

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?