Tuesday, February 25, 2014

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL BORREDÀ - NÚM 5- FEBRER 2014BUTLLETÍ MUNICIPAL – INFORMEM – NÚM 5 – FEBRER 2014.

LA GENERALITAT CONCEDEIX 205.020,07 EUR A BORREDÀ.
Fa més d’un any que l’ajuntament va presentar les peticions de subvencions al PUOSC 2013 – 2017 . Aquest és el principal pla d’ajudes als ajuntaments de tot Catalunya. Una vegada estudiades les sol·licituds, el resultat ha estat el següent.
Subvenció de 124.974,50 EUR per Condicionament del carrer de la Font ( any 2017)
Subvenció de     5.025,50 EUR per la redacció del projecte ( any 2015)
Subvenció de   75.020,07 EUR per destinar a manteniment d’obres i serveis del poble, a raó de 18.755,02 EUR per any.
Aquestes tres subvencions fan els 205.020,07 euros, concedits a l’ajuntament de Borredà.
Amb tot, no estem d’acord en les anualitats concedides i per aquest motiu s’ha presentat una al·legació per aconseguir que la redacció del projecte s’avanci un any i estigui en aquest any 2014. I que l’obra del Carrer de la Font, es pugui fer l’any vinent, el 2015. També es demana que la subvenció arribi als 160.000,00 euros. El cost total d’aquesta obra és de 170.646,13 EUR. Aquestes al·legacions s’han presentat dintre del termini previst, i haurem d’esperar unes setmanes més per comprovar si s’aproven, o no. Sigui com sigui, el projecte per Renovar totalment el Carrer de la Font és un dels previstos de cara els propers anys, en el marc de renovar tots els serveis soterrats, i el paviment de tot el Casc Antic. Això vol dir canonada d’aigua nova, xarxa de clavegueram nova i més àmplia, i paviment nou, adaptat a la normativa vigent.
La novetat important d’aquest pla, és que contempla una subvenció anual per destinar al manteniment del poble, en temes com carrers i places, xarxa de televisió per cable, xarxa d’aigua, de sanejament, etc. Disposarem de 18.755,02 euros cada any, en els propers 4 anys. Fins ara, els ajuntaments no rebíem diners per aquest concepte. La crisis i les demandes de molts alcaldes, han aconseguit aquest canvi en la normativa. Una bona decisió.

LA DIPUTACIÓ CONCEDEIX 270.000,00 EUR.
En el Pla de Governs Locals de la Diputació de Barcelona , l’ajuntament hi va presentar dues peticions que han estat ateses . Les subvencions concedides son:
Subvenció de 210.000,00 per Condicionament 1er tram C/ Manresa i c/ Queralt. El cost total de l’obra és de 372.730,16 EUR
Subvenció de   60.000,00 per Planta Potabilitzadora d’aigua. El cost total de l’obra és de 66.396,64 EUR.
Les dues ajudes son de caràcter immediat. La previsió de l’ajuntament és executar de forma immediata la Planta potabilitzadora, i esperar a fer l’obra del Carrer Manresa a tenir tot el finançament garantit. Per aquest motiu s’ha presentat una al·legació per demanar un increment de 40.000,00 EUR, en la subvenció. Quedaran 122.730,16 EUR per finançar que esperem surtin de la venda de parcel·les, propietat de l’ajuntament o d’una altra subvenció complementària. En el moment que es tingui l’import total, s’adjudicarà l’obra.

PLA D’OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ. Pràcticament al mateix temps que se’ns van aprovar les dues ajudes anteriors, també se’ns va comunicar la concessió de 20.525,51 EUR per destinar a un pla d’ocupació , destinat a persones a l’atur i en risc d’exclusió. Aquest ajut s’ha delegat a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ( abans Consorci de Cercs), com ja s’havia fet en altres ocasions. Serà l’Agència la encarregada de demanar informes al SOC ( servei ocupació de Catalunya), i a serveis socials, per decidir les persones a contractar. L’ajuntament ha previst tot un seguit de feines a fer, complementàries a les de la brigada, consistents en pintar i arreglar espais en zones verdes i zona esportiva, neteja de camins, senyalització, etc. Les condicions seran exposades en el taulell d’anuncis de l’ajuntament, i la tramitació anirà a càrrec de l’Agència. Els interessats es poden posar en contacte amb l’Agència. La seu central està a la Plaça Sant Joan de Berga.

AJUT SOCIAL – DIPUTACIÓ DE BARCELONA
En el marc dels ajuts que demanem a la Diputació de Barcelona, hem obtingut una subvenció de 3.188 euros, destinada a serveis socials.
Aquest import permet fer front a despeses relacionades amb situacions d’emergència, per part de persones i famílies amb greus dificultats. Mitjançant l’estudi i informe de la treballadora social, l’ajuntament concedeix ajuts considerats urgents.
I paral·lelament es reben altres ajuts, procedents d’organismes com Creu Roja que se sumen als que han donat la gent del poble, consistents en aliments destinats a persones o famílies en dificultats, de manera que tothom qui té necessitat és degudament ajudat.
De moment, l’ajuntament disposa d’una reserva d’aliments recollits en diverses campanyes dutes a terme l’any passat, que permeten arribar a l’estiu. En cas de necessitat s’emprendrà una nova campanya, de manera coordinada amb les entitats del poble.
I una de les interessants iniciatives per ajudar, compartir i impulsar actuacions destinades a complementar l’acció municipal és BORREDÀ COMPARTEIX, una associació d’entitats i grups del poble que han posat en marxa un fòrum de debat i participació, amb diverses activitats programades. Oportunament les donaran a conèixer a tot el poble. Animem i felicitem aquesta iniciativa.

DIFÍCIL DILEMA.
La Generalitat va concedir a càrrec al PUOSC 2011, una subvenció de 381.555,52 EUR, per la construcció del Magatzem municipal i parc infantil , a la part de la zona esportiva que dona al carrer Barcelona i Carrer de Dalt. El cost total de l’obra és de 401.000,00 EUR.
Aquesta obra no s’ha adjudicat fins ara, perquè la Generalitat paga amb molt de retard. En aquests moments deu 123.000,00 euros a l’ajuntament, una part dels quals correspon a la compra dels terrenys, feta fa prop de 3 anys. Es evident que l’ajuntament no pot adjudicar una obra de 401.000,00 EUR i esperar 2 o 3 anys a cobrar-la. Ni existeix cap empresa que pugui fer l’obra i avançar els diners, durant aquest temps.
Per aquest motiu la Generalitat ha concedit pròrrogues a tots els ajuntaments, i la darrera acaba el desembre d’aquest any. Conscients de que amb aquestes condicions els ajuntaments no poden adjudicar les obres concedides els anys 2011 i 2012, ofereix una alternativa. Si un ajuntament renuncia a fer l’obra, la Generalitat està disposada a donar-li el 50% de l’import de la subvenció, i aquest import el pot destinar a despeses corrents.
Estem plantejant agafar aquest opció. Amb els 190.000,00 euros que l’ajuntament rebria, eixugaria deutes pendents i amortitzaria una part dels crèdits.
I el projecte de Magatzem i parc infantil, el deixaríem pel proper mandat, en que es presentaria a la Diputació de Barcelona. Es a dir, el projecte es faria però amb un nou retard, motivat per aquesta falta de tresoreria de la Generalitat, i el garantiríem amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.
Dintre les properes setmanes es negociarà amb la Generalitat aquesta opció i si s’arriba a un acord es portarà el tema a debat i votació en un ple proper.


CAMPAMENTS 2014.
Borredà, juntament amb Saldes, son els dos municipis amb un major nombre de campaments durant els mesos d’estiu. El gran nombre de campaments fa que ,de tant en tant, algun no estigui prou preparat pel temps que tenim, i això provoca alteracions de la vida normal. Activació del 112, bombers, mossos d’esquadra, protecció civil,etc, i l’ajuntament ha de mobilitzar-se per oferir llocs adients per passar la nit.
Hem de deixar clar que la immensa majoria de campaments venen preparats, amb monitors experimentats, prudents, acostumats a la vida en tendes, etc. Cap problema, al contrari, benvinguts siguin perquè donen vida al poble i donen a conèixer Borredà a nens i nenes que després tornaran .
Fa pocs dies va tenir lloc una reunió a l’ajuntament amb la Direcció General de Joventut per tal de programar aquest any i evitar els problemes de l’any passat. De fet, aquest any tindrem menys campaments, perquè un dels espais principals d’acollida, la finca de La Ribera no en tindrà. Sí n’hi haurà en altres dos espais: finca Campalans i Puigcercós.

ESCOLA DE BORREDÀ – ESCOLA D’EMPRENEDORS.
L’escola de Borredà, sempre ha estat de les primeres a innovar i apuntar-se a programes molt interessants pels nens i nenes. Aquest és el cas del foment de l’emprenedoria a l’escola.
Es a dir, aprendre des de petits com funciona una empresa. Es la millor manera de saber què s’ha de fer, tràmits, gestions, compres, vendes, etc, per tenir èxit empresarial. Es una experiència realment magnífica, com hem pogut observar en els darrers anys. Una experiència que es va estenent per tot Catalunya, amb uns molts bons resultats.
Aquí , cada any es constitueix una Cooperativa, amb nom, domicili, NIF, junta directiva, etc, que acorda quins objectius vol aconseguir, i què ha de fer per arribar-hi. A partir d’aquí es posen en marxa tots els alumnes implicats, fins arribar a completar el projecte.
Treure la por a la iniciativa privada, al treball de grup, a formar una empresa, és de vital importància de cara el futur. L’antiga creença de que acabats els estudis, ja sortirà alguna cosa, dona pas a emprendre alguna activitat per crear un producte, donar llocs de treball, i triomfar a la vida, amb una iniciativa pròpia.
L’escola de Borredà ha estat al capdavant d’aquest programa a la comarca del Berguedà juntament amb algunes altres escoles, i poc a poc se n’hi ha anat afegint altres fins superar la quinzena d’aquest any.
Aquest és un altre exemple de treball innovador i altament gratificant per tots els que hi participen. Els membres de la Cooperativa actuen com una empresa qualsevol. No és un simulacre, és una realitat en tots els seus termes. D’aquí que aprendre, no sigui només memoritzar unes coses, sinó aprendre a viure, treballar i compartir. Es la millor manera de preparar els ciutadans de demà.

OFICINA CATALUNYA CAIXA
Dintre de poc temps sabrem qui compra aquesta entitat bancària. Tant bon punt sapiguem el nom del propietari, demanarem reunió al més alt nivell per negociar el manteniment de la oficina de Borredà.
Com ja sabeu, l’actual direcció de CX va decidir tancar tot un conjunt d’oficines, entre les quals la nostra. Malgrat les reunions tingudes, la decisió era ferma, sense possibilitat de negociació. En aquests moments CX està intervinguda i les decisions es prenen a Madrid i no aquí.
Hem fet arribar arguments econòmics, tècnics i personals per mantenir la oficina oberta. Considerem rendible aquesta activitat, mantenint-la oberta dos dies a la setmana. No volem més, però tampoc, menys. La única bona notícia fins ara ha estat el manteniment del Caixer Automàtic. En aquest cas, se’ns diu que els mantindran, però en un poble amb molta gent gran el que volem és una oficina per tramitar personalment les coses. No ens val la banca on line, perquè no és universal, i no permet el contacte directe amb els usuaris, de manera que l’ajuntament farà tot el possible per canviar la decisió i mirar de que la nova empresa propietària replantegi el tancament.
La oficina constitueix un servei bàsic, i no pot ser que un poble amb prop de 600 habitants i molta activitat durant els caps de setmana i vacances, pugui quedar sense aquest servei.

CAMÍ FONT DE LA LLOSSADA, I ALTRES.
Tenim en el poble tot un seguit de llocs interessants per anar de passeig que no es troben en les millors condicions possibles. Aprofitant el pla d’ocupació de la Diputació i la brigada d’obres tenim previst arranjar el camí de la Llossada, des del camí de Cal Gall, posar-hi algun banc, netejar marges, etc.
També volem fer una cosa semblant al Camí del Coll del Bas, i algun altre tram del camí de Rotgers per poder donar una volta, i facilitar les passejades de la gent del poble. La barreja d’exercici i turisme va perfecte per la salut, i és lògic que el poble tingui caminades properes i fàcils per fer.
Hi ha la previsió de demanar un ajut a la Diputació per arranjar el Pont de Sant Joan, i un tram del camí dels Graus. Es un altre indret molt adequat per anar a passejar. I també estudiem la possibilitat de recuperar el vell camí a Sant Jaume sense haver de passar per la carretera.

BIBLIOBÚS – PEDRAFORCA.
Un poble petit com el nostre no pot tenir una biblioteca, però gràcies a la Diputació de Barcelona tenim accés a una de les  més grans biblioteques del món. Tenim el servei del BIBLIOBÚS PEDRAFORCA, que porta molts, molts llibres, però que aquells que no porta els agafa de les biblioteques de la Diputació i els porta al poble.
Es a dir, el Bibliobús és una biblioteca ambulant, que ve a Borredà cada 15 dies, i que forma part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona amb milers i milers de llibres, revistes, diaris, documents,e tc.
Però, és que no només porta llibres, també porta CD’s i DVD’s, de manera que tothom qui vol, de manera gratuïta pot llegir tota la vida sense haver de pagar. I pot escoltar música i veure documentals i pel·lícules, en les mateixes condicions. Només cal fer-se el carnet ( gratuït) i ja està.
El Bibliobús ve els dijous de 10.30 a 13 hores. Porta més de 7.000 llibres, CD’s amb música de tota mena, i DVD’s amb documentals, i pel·lícules de temàtica infantil o per adults, amb tota mena de gèneres.
El trobareu a l’aparcament municipal, els dijous : 13,27 de març. 10 d’abril, 15,29 de maig, 12,26 de juny, 10 de juliol, 4 i 18 de setembre, 2,16,30 d’octubre, 13,27 de novembre, 11 de desembre.
En 5 minuts us poden fer el carnet, i tot seguit podeu escollir entre el material que porten o demanar-lo perquè us el portin a la propera visita. Aquest és un servei de gran importància i juntament amb l’Escola de Borredà, organitzarem una visita conjunta, perquè tothom vegi el seu funcionament. De totes maneres qui vulgui, a partir d’avui mateix pot anar-hi. Tenim una de les biblioteques més grans del món al nostre abast. Utilitzem-la.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?