Saturday, January 18, 2014

 

OFEC ALS AJUNTAMENTS - art. Regió 7OFEC ALS AJUNTAMENTS.
Estan passant coses molt greus, mentrestant es desvia l’atenció cap al conflicte per la celebració del referèndum. Hi ha la voluntat clara, explícita i sense embuts de tapar les decisions del govern Mas, mitjançant actuacions populistes , per desviar l’atenció de les qüestions principals.
Per raó d’espai, només uns pocs exemples, per demostrar el funcionament d’un govern ineficaç i contrari als ajuntaments. Precisament l’ administració fonamental del país.
El dia vint de desembre, apareix en el DOGC l’aprovació inicial del PUOSC ( principal pla de subvencions pels ajuntaments) 2013 – 2016. Sí, heu llegit bé, pel període 2013 – 2016, donant per perdut l’any passat, i concedint ajuts pel 2017, especialment als ajuntaments governats per partits diferents de CiU i ERC. Recordem que l’any vinent, hi ha eleccions municipals i per tant la majoria d’ajuntaments no podran fer cap inversió en l’actual mandat municipal. Tot molt objectiu, tot molt coherent amb les formes de governar del president Mas.
El dia vint-i-tres de desembre, els municipis amb dret a cobrar una part del cànon turístic implantat pel govern Mas, rebem notificació de l’import a ingressar, amb la obligació de justificar aquest import, durant el mes de gener, però amb factures de l’any 2013. Es a dir, ens concedeixen dos dies hàbils per planificar, contractar i executar la despesa.
El dia vint-i-set de desembre el DOGC publica una resolució de la Conselleria de Governació, mitjançant la qual distribueix el Fons de Cooperació Local de Catalunya per a 2013 ( sí heu llegit bé 2013) retallant un 40% els imports previstos a tots els ajuntaments, i deixant-ne un centenar sense ni cinc. Entre aquests ajuntaments hi figuren Manresa ,Vic, Manlleu.... Es una de les decisions més greus en els darrers vint anys, i suposa un ofec brutal a tots els ajuntaments, i uns problemes gravíssims a nivell pressupostari, per quan els imports previstos estaven aprovats, i en molts casos , gastats. Demostra també, la total falta de poder i incidència dels alcaldes de CiU i ERC. No m’imagino una decisió semblant en temps dels alcaldes Montanyà a Vic, Farguell a Berga, Llumà a Solsona, Sanclimens a Manresa...
I per reblar el clau, el dinou de desembre el govern central aprova la Llei més destructiva pel present i futur dels ajuntaments: l’ARSAL. Una imposició de normes per un funcionament municipal que tindrà greus conseqüències a nivell ciutadà. Es carreguen la major part del serveis directes als ciutadans, i volen convertir els ajuntaments en una mena d’oficines per tramitar quatre coses. Ja entenc que de moment la gent del carrer no tingui prou informació per alarmar-se. Comprovaran l’abast d’aquest atac als ajuntaments, en els propers mesos. El resultat serà brutal, en el pitjor moment de la crisis i les necessitats bàsiques. Tampoc en aquest punt veiem una reacció contundent per part del govern Mas, ni unes garanties per salvar els ajuntaments catalans d’aquesta debacle.
I la preocupació del govern Mas passa per reclamar-me el pagament de 56,64 euros ( cinquanta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims) per autoritzar-me la signatura electrònica a CatCert. A això dediquen alguns funcionaris, en un moment en que el deute de la Generalitat al nostre ajuntament puja 113.000,00 euros ( cent tretze mil euros) i va augmentant. I en el conjunt de Catalunya, el deute de la Generalitat als ajuntaments ha superat els mil dos-cents milions. L’ofec econòmic, i ara, també legislatiu posa en perill la supervivència municipal.
Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?