Friday, January 10, 2014

 

LA VIA FEDERAL,OBERTA - art. REgió 7


LA VIA FEDERAL, OBERTA.
De reunió i fita històrica, hem de qualificar la reunió tinguda a la seu del PSC a Catalunya, entre els màxims representants del PSOE i els del PSC per tractar de l’actual situació de Catalunya i el seu nou encaix a Espanya.
No va ser una reunió de tràmit, o de cara a la galeria, en absolut. Aquesta reunió, precedida de nombrosos contactes, documents i entrevistes, era per culminar un procés que ha de tenir com objectiu evitar el trencament entre un Estat i una nació que han conviscut durant centenars d’anys i poden trobar una nova formulació, mitjançant la clara conversió d’Espanya en un estat plenament federal.
La via federal, ha quedat oberta, amb l’acord pactat i signat el passat dimarts a Barcelona. Es un pas més, en el camí obert en la Declaració de Granada, en la qual el PSOE constatava la necessitat d’adaptar la Constitució a la realitat actual. No solament a nivell territorial sinó també en l’àmbit de preservar les llibertats individuals i col·lectives, i en la garantia d’uns serveis bàsics essencials. Hem de pensar primer en els ciutadans, i després en els territoris.
En un moment en que cauen les fronteres en tots els estats de la UE seria anar contracorrent establir-ne de noves, sortir d’aquesta realitat, i anar cap a aventures impossibles de predir. Si una via s’ha de seguir és la d’enfortir la realitat europea i impulsar la seva transformació en els Estats Units d’Europa. Bona part dels problemes de relació es resoldran una vegada encaixats en aquesta futura Unió Europea, on les competències, drets i deures quedin perfectament determinats i preservats.
Que la reunió del dia set va ser determinant ho demostra la constitució del comitè de coordinació política PSOE – PSC , la aprovació del document amb els eixos principals del projecte socialista per crear espais de diàleg i acord, així com una alternativa territorial i social, a l’actual conflicte. Fruit d’aquest acord, es durà a terme una campanya explicativa de la proposta federal, i la constitució d’una subcomissió dins la comissió constitucional del Congrés de Diputats, per abordar la renovació del model territorial , a més d’adoptar iniciatives polítiques i parlamentàries de desenvolupament de l’Estat de les Autonomies que afavoreixin la lleialtat i la cooperació entre administracions.
Pels escèptics, puc assegurar que mai havíem vist un acord tant convincent i contundent com aquest. Demostra el canvi substancial en les relacions entre PSOE i PSC i l’assumptació per part dels socialistes que l’actual nivell de confrontació entre Catalunya i l’Estat és perjudicial per a tots. I s’ha arribat en aquest punt per motius diferents, però que han sumat. Tant important ha estat la feina duta a terme per Pere Navarro, i la seva executiva, com les mobilitzacions fetes a Catalunya en els darrers anys. Ja el President Montilla havia advertit del distanciament, i manca de col·laboració i comprensió del govern estatal envers Catalunya. Aquesta falta de comprensió, tacte i respecte s’ha incrementat notablement sota el govern del PP, i ha afavorit les posicions extremes.
Aquest conjunt de fets, ha motivat l’acceleració de la via federal, com a resposta vàlida i concreta. La història avança amb alguns salts, en moments determinats, i ara toca fer-ne un d’important. La via federal ha quedat oberta,i de ben segur que Pi i Margall la trobaria com la més factible i encertada. També en aquest punt, aquest any serà decisiu.

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?