Monday, January 13, 2014

 

I ARA ELS GOSSOS - art. revista La RellaI, ARA ELS GOSSOS.
En el darrer número de La Rella, exposava la campanya de supervisió, control i sanció per part del servei de la Guàrdia Civil , SEPRONA ( Servei de Protecció a la Natura) respecte obres, moviments de terra, etc, no degudament autoritzades en terrenys rústecs.
Ara aprofito aquestes mateixes pàgines per advertir de la nova campanya en marxa: la de comprovar que els gossos estiguin degudament censats. I aquesta campanya tant la porta a terme el SEPRONA, com els Rurals i els Mossos d’Esquadra de la Generalitat.
De fet, son molts els propietaris de gossos que se sorprenen de les advertències rebudes, però la llei té ja prop de 10 anys de vigència, si bé, fins ara ningú n’havia fet cas.
Es tracta de la Llei de Protecció dels Animals, la qual preveu que tots els animals domèstics han d’estar degudament identificats amb un xip, i degudament censats en el registre municipal. La Llei entén per animals domèstics, els gossos i gats, no altres animals que poden estar en cases particulars, però no tenen aquesta denominació.
Bé, doncs, aviso de que qui no tingui el gos amb xip, i donat d’alta en el registre de l’ajuntament, pot ser sancionat. Més ben dit, serà sancionat perquè les ordres rebudes per part d’aquests cossos de seguretat és donar 10 dies des de l’avís, a la sanció.
I com sempre als ajuntaments se’ls hi afegeix més feina sense rebre cap compensació econòmica. Els propietaris que tinguin el gos amb el xip corresponent, han de portar la cartilla a l’ajuntament i donar-lo d’alta. Si no porta xip, el primer que han de fer és anar a un veterinari i que li posin, i tot seguit anar a l’ajuntament. I és igual que el gos sigui caçador, petit o gran, d’una raça o altra, tots, absolutament tots han de ser donats d’alta. Qui no ho faci, pot ser sancionat en qualsevol moment que el tregui a passejar, i sigui requerit per algun membre d’un cos de seguretat.
En resum, que ara algú ha decidit que hi ha una Llei aprovada que volen fer complir. Almenys en part, perquè la Llei és molt més àmplia i complicada. De moment, que tothom posi xip al seu gos, obtingui la cartilla, i vagi a l’ajuntament a donar-lo d’alta. Recomano la màxima celeritat perquè en el nostre país quan els hi ve un rampell legislatiu son capaços de voler fer en uns mesos el que no han fet en 10 anys. I les multes per incompliment poden ser molt elevades. Per part dels ajuntaments, han de demanar un codi per entrar les dades en un registre oficial, destinat a crear aquest registre . Tot es fa per via electrònica, per poder disposar a nivell global de Catalunya un registre general de tots els animals censats, i així quan un es perd, o s’abandona poden saber qui és el propietari , mitjançant l’aplicació d’un lector de xips.
Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà ( Berguedà)<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?