Wednesday, December 25, 2013

 

RETORN AL PASSAT - art. Nació DigitalRETORN AL PASSAT.
He de reconèixer que pecava d’optimista i confiat quan creia que determinat avenços no tenien volta enrere.
El PP ens ha demostrat la falsedat d’aquesta creença i ho fa de manera persistent en molts àmbits de les llibertats fonamentals.
Qui havia de dir que s’atreviria a modificar la Llei d’avortament, en uns moments en que gairebé ningú la qüestiona. O més ben dit només uns pocs sectors han reclamat la seva modificació. I fan més cas a aquests pocs que no pas a la resta de la societat. Increïble, però cert.
El tema és greu, molt greu perquè trasbalsarà al vida de centenars de milers de persones de forma immediata. Retornarem al passat més obscur, quan les dones que podien havien d’anar a Londres, o a d’altres ciutats de l’estranger per practicar un avortament amb les degudes condicions, o arriscar-se a fer-ho en qualsevol lloc, i per persones no preparades, amb greu perill per la vida de la embarassada.
Què volen ara ? Que a la frontera francesa s’hi instal·lin dotzens de clíniques abortives on poder anar. O a la frontera portuguesa...o passar a la clandestinitat dintre del propi país. Realment increïble, però verídic.
Però no ens enganyem tot aquest retorn al passat té un fil conductor, per posar por a la gent i convertir l’estat en una mena d’agent supervisor i controlador. Una altra llei impensable era la d’incrementar l’autoritat de la seguretat privada i en molts casos equiparar-la a la pública. Segur que tindrem problemes i greus amb una llei com aquesta, però el govern del PP no s’atura. Va aconseguir la majoria absoluta i fa absolutament el que li dona la gana.
I tot just portem poc més de dos anys de legislatura, amb la qual cosa podem veure encara moltes altres novetats. Ja en preparen moltes altres a nivell de jubilacions, atur, contractes laborals... tot és modificable, i aprofiten qualsevol excusa per introduir canvis legislatius ni que sigui per la porta del darrere, com en el cas dels pressupostos en que hi afegeixen qüestions que en ordre a la transparència, seria més adequat presentar lleis.
Tot sigui per la rapidesa i la contundència. I arribats en aquest punt ens hem de demanar quin partit o partits realment no traspassarien les línies vermelles de defensa de les llibertats individuals i públiques. S’ha criticat molt el president Zapatero i és cert que va cometre alguns errors, però no se li pot negar l’avenç fet a nivell de llibertats. Llibertats que tots havíem cregut inamovibles i que ara veiem com passen a millor vida, en un instant.
L’any que ve tenim eleccions al Parlament Europeu amb la presentació de candidats a presidir el Consell per part de les principals forces polítiques. Serà un bon moment per premiar o castigar les actuacions dels partits. Tots els votants tindrem ocasió de fer servir el vot en una direcció o una altra. Alguns creuen que les europees no son eleccions de primera divisió. S’equivoquen perquè cada vegada més la UE marca la nostra vida i la nostra legislació. I anem cap a la creació dels Estats Units d’Europa i segons qui estigui al davant anirà cap una direcció o cap una altra. Aquí, ja veiem quina direcció ha pres el PP. No crec que ens quedin ganes de continuar pel mateix camí.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?