Friday, October 11, 2013

 

MEMORIAL DE GREUGES - art. Regió 7
MEMORIAL DE GREUGES

No sé si ja haurà estat fet públic el Memorial de Greuges que prepara el Govern Mas, quan aparegui aquest article. Es igual, segur que serà ampli i detallat, i passarà a formar part de les accions per justificar la ruptura .

De memorials de greuges en tenim tots, i tots en podríem fer extensos relats. Estic pensant en el dels alcaldes. En el tractament que hem rebut del govern de la Generalitat al llarg de vint-i-set anys, tots els que ha estat en mans de CiU. Haguéssim volgut tenir la comprensió i la col•laboració del govern en multitud de temes en els quals ens hem trobat sols, o fins i tot mal acompanyats.

Però, tornem al principi. Serà interessant estudiar el contingut del Memorial, així com la resposta que poden donar els partits que han tingut a les mans el govern de l’Estat. Es cert que hi ha hagut un gran nombre d’incompliments en els acords i pactes entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. Per les dues bandes, i molt especialment per part de l’Estat. Es bo tenir-ne coneixement, i ser crític envers les ocasions perdudes de complir i fer complir els convenis establerts.

Estem en un país en que sempre es busquen excuses per no complir els programes electorals, o qualsevol altre tipus de compromís. Es un dels grans motius per la desafecció dels ciutadans amb la política. Una part i l’altra, busquen la lletra petita, la interpretació o l’excusa per justificar l’incompliment. Ara mateix en tenim un bon exemple en els pressupostos per l’any vinent, en matèria d’inversions.

Tots els partits en tenen la culpa, i els que governen o han governat, més que els altres. El principi de seguretat jurídica i rigor en el compliment de les lleis és pràcticament inexistent, d’aquí el conflicte permanent. Aquesta manera d’actuar dona arguments als qui consideren que no té remei, i millor marxar, que no intentar canviar. Però, els mateixos que això critiquen i valoren, haurien de ser prou crítics com per veure si aquí no s’ha fet el mateix. Els ajuntaments poden aportar respostes d’actuacions calcades, fetes per la Generalitat, de manera similar a com ha fet l’Estat amb el govern català.

Sembla que els incompliments formin part de l’herència genètica que portem dintre, i no permeti resoldre els conflictes de la manera més planera i sincera. Els pactes s’han de complir, sense trifulgues, sense excuses, sense subterfugis. Es un principi elemental, i en el Memorial de Greuges de ben segur trobarem una llista d’incompliments flagrants.

Però, perquè haver esperat tant a denunciar-los ? Perquè haver-los consentit ? Perquè no haver-los resolt en el seu moment? Se’ns dirà que fa anys que es denuncien, que es critiquen...però perquè no es va actuar en el moment oportú ? Perquè no haver recorregut als tribunals corresponents per fer complir les lleis, els acords, els pactes ? O, millor encara, perquè no haver utilitzat la força dels vots en els moments en que CiU era decisiva a Madrid? En els trenta-cinc anys de democràcia, CiU ha estat partit essencial, durant dotze anys a Madrid. Com és que no va fer servir la seva força per resoldre la major part o la totalitat dels conflictes. Recordem que tant en temps de Felipe González, com de José Ma. Aznar, com de Zapatero hi hagueren governs sense majoria absoluta, i era CiU qui decantava la balança. Era ben fàcil exigir el compliment dels acords, i posar odre en els desacords. Si s’hagués actuat a temps i en la bona direcció, ara Catalunya estaria en una situació ben diferent, i el Memorial de Greuges seria anecdòtic. I en el tema principal: el del finançament. Sempre, repeteixo, sempre CiU ha signat els acords de finançament. Mala decisió si es consideraven inadequats.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?