Monday, September 30, 2013

 

BORREDÀ - INFORMEM - BUTLLETÍ MUNICIPAL NUM 3 / octubre 2013.

BUTLLETÍ MUNICIPAL – INFORMEM- NÚM 3 – OCTUBRE 2013.


BORREDÀ TINDRÀ SISTEMA DE FILTRATGE A FINALS D’ANY.La Diputació de Barcelona ha concedit un ajut de 60.000,00 euros a l’ajuntament de Borredà, per destinar a la compra i instal•lació d’una Planta Potabilitzadora d’aigua. L’any passat l’ajuntament va fer una petició a la Diputació per tal de poder disposar d’aquest sistema de filtratge i així aconseguir una major qualitat en l’aigua de consum.

El municipi de Borredà capta aigua de tres indrets diferents: de la Riera Margansol, de dues fonts subterrànies, i esporàdicament d’un pou ( en moments de gran consum). Aquest és el motiu pel qual l’ajuntament volia disposar d’una planta potabilitzadora, destinada a filtrar l’aigua, i aconseguir una major qualitat i sobretot una regularitat de les seves condicions al llarg de tot l’any.

La planta elegida, després d’estudiar-ne vàries, ha estat una de la casa HIDECO, procedent d’una empresa de Logroño, capaç de filtrar 14 m3 / hora, volum suficient pel consum de tot el poble.

L’import total de la compra i instal•lació se situa en els 66.400,00 euros, per la qual cosa l’ajut de la Diputació de Barcelona, garanteix complir amb aquesta iniciativa municipal.

La planta anirà just al costat del dipòsit general d’aigua de 1.000 m3, construït 3 anys enrere, on hi havia el primer dipòsit general d’aigua de 300 m3, construït a meitat dels anys 80. D’aquell primer i únic dipòsit de 300 m3, s’ha passat als 4 actuals amb un volum total de 2.300 m3. Unes reserves que permeten garantir el consum de tota la població de Borredà, en els moments de màxima ocupació com ara mateix, en ple mes d’agost quan el poble quintuplica la població habitual.

L’any passat, es varen realitzar unes millores a les instal•lacions d’aigua, també amb ajut de la Diputació de Barcelona i quedava disposar d’un sistema de filtratge per completar la xarxa de subministrament d’aigua potable.

La posada en funcionament de la planta potabilitzadora per finals d’any permetrà no solament millorar la qualitat de l’aigua de boca, sinó també evitar alguns dels efectes de l’aigua actual sobre electrodomèstics, per la duresa d’alguns dels minerals que porta.RECOLLIDA SELECTIVA – Roba / Olis.

Borredà, va iniciar la recollida selectiva, a principis de l’any 2000. Des d’aleshores ençà ha anat ampliant el tipus de recollida, així com la diversificació de productes a recollir.

En aquests moments el poble disposa de recollida selectiva: orgànica, vidre, paper/cartró, piles, envasos. I ben aviat hi afegirem la recollida de roba, i la d’olis . Els nous contenidors aniran a la zona de l’aparcament municipal. Aquí es troba el principal lloc de recollida, tot i que en altres indrets, també n’hi ha, si bé no de tots els productes , abans esmentats.

Un altre servei, és el de recollida de voluminosos: mobles, electrodomèstics, matalassos, etc. Per aquests materials, un cop al mes ve la Deixalleria mòbil, a l’aparcament municipal. Uns dies abans es posen avisos a totes les cartelleres del poble, i també es poden saber les dates, consultant el web de l’ajuntament. No es poden deixar dies abans. S’han de portar en el moment precís i si el camió queda ple, cal esperar la propera data. Aquest servei depèn del Consell Comarcal del Berguedà.

Falta trobar solució a les restes vegetals, de més volum. Es a dir, tenim un poble amb nombrosos jardins públics i privats. Les restes vegetals dels jardins públics el tenim resolt, mitjançant un acord amb la serradora. Allà hi acumulem les restes de més volum, i una o dues vegades a l’any es cremen.

Pel que fa els jardins privats, l’ajuntament ha repartit contenidors d’orgànica, on poden abocar-hi les restes vegetals per fer-ne adob. Estem estudiant diverses fórmules per poder solucionar les restes més voluminoses: branques, troncs,etc. Oportunament explicarem les possibles alternatives.

Molt important. Demanem no posar restes vegetals en els contenidors d’escombraries. En aquest cas, només serveixen per deixalles, i no es poden fer servir per un altre destí.

Animem tothom a fer un bon ús dels contenidors de recollida selectiva. El medi ambient és cosa de tots, i en benefici de tots.NOU WEB MUNICIPAL

Aprofitant les dates de Festa Major, l’ajuntament va renovar el seu web. Queden encara algunes dades per introduir, però a dia d’avui, el web municipal compleix les funcions de donar informació de tot el més rellevant del poble.

Allà s’hi poden trobar les activitats previstes, la documentació més bàsica, en matèria d’urbanisme, ordenances, etc. I tot el relacionat amb els atractius del poble.

També s’hi troba informació molt útil, com les festes, les dates de recollida de voluminosos, horaris de l’ajuntament, entitats del poble, etc.

Aquesta renovació ha estat possible gràcies a la col•laboració de la Diputació de Barcelona, la qual ha organitzat el nou web, i facilita un conveni amb una empresa de Berga per fer-ne el manteniment.FORMACIÓ BRIGADA D’OBRES

La brigada d’obres està composada per Josep Culell, Josep Vilardell i Gerard Tubau. Formen un equip responsable de tot el manteniment de les infraestructures i serveis municipals, i tothom pot constatar la bona feina que fan.

Tanmateix és lògic avançar amb els temps, i les noves tecnologies i per això cada any, realitzen cursos i tallers relacionats amb les seves responsabilitats, i alguns que van més enllà, però poden ser útils per tot el poble, com el recent curs que varen fer per utilitzar el desfibril•lador, en casos d’emergència.

Altres cursos que han fet, han estat relacionats amb el manteniment de la xarxa d’aigua potable. Sempre hi ha novetats, que convé tenir present a l’hora de millorar aquest manteniment i fer servir materials nous que surten al mercat.

Altres cursos realitzats han estat sobre el manteniment de les piscines, o sobre la prevenció d’incendis forestals, i l’ús d’aparells de comunicació.

En resum, l’ajuntament, conscient de la necessitat d’estar al dia en tot el que fa referència a prevenció, manteniment i conservació dels equipaments municipals, facilita la formació de la brigada per poder complir el millor possible amb les seves responsabilitats.PANELLS TURÍSTICS

Fa poques setmanes es varen col•locar 3 panells turístics per informar de les instal•lacions situades en el terme municipal.

Fins ara teníem 2 panells del nucli urbà, ara hi hem afegit aquests altres, que els complementen i permeten saber a tots els visitants, els tipus d’establiments existents. Aquí hi podem trobar els càmpings, les cases de turisme rural i els restaurants. Era una informació necessària i molt útil de cara la gent que ve al poble.

El cost ha anat a càrrec principalment de la Diputació de Barcelona, però també hi han col•laborat els establiments anunciats, i l’ajuntament.

Aquesta era una iniciativa promesa quan es varen col•locar els del nucli urbà, i finalment s’ha pogut complir. En aquests moments disposem de fulletons turístics, panells informatius i el web de l’ajuntament. Tres elements claus per donar a conèixer els atractius del poble i facilitar les visites i les activitats.CONGELACIÓ D’IMPOSTOS I TAXES DE CARA L’ANY VINENT.

En el Ple Municipal celebrat el passat dia 16 de setembre, i per unanimitat, es va acordar no apujar cap impost ni cap taxa de cara l’any vinent.

De fet, en els darrers anys, ja s’havien reduït dràsticament les puges, que només afectaven dos o tres impostos. Ara, conscients de que la crisis continua i ha agreujat les economies familiars, l’ajuntament ha decidit no apujar-ne cap.

Així, es va aprovar en Ple, i l’alcalde va manifestar la predisposició a actuar de similar manera de cara el 2015, si la situació es manté en la mateixa gravetat.

Aquesta congelació comporta una vigilància extrema per part de l’ajuntament a nivell econòmic. L’austeritat sempre ha estat norma de la casa, i els pressupostos de l’any vinent reflectiran aquesta continuïtat. Volem preservar la qualitat de vida dels sectors més vulnerables del poble: la gent gran, i aquesta serà la nostra prioritat. I garantir el manteniment de tots els serveis essencials.

L’impost de l’IBI ( contribució urbana) vindrà repartit en dues parts, com s’ha fet aquest any per primera vegada, i ja deixarem aquesta modalitat durant els propers anys. Igualment ens hem acollit a la via de la rebaixa en la valoració cadastral oberta pel Ministeri d’Hisenda, als ajuntaments que havien fet revisió els anys 2007 i 2008, en plena bombolla urbanística. Es cert que alguns valors cadastrals son molt elevats, i d’aquí la petició de poder-los adaptar a la realitat actual. El Ministeri no permet fer una nova revisió, però sí, acollir-se a una normativa pensada específicament per aquests casos. L’ajuntament de Borredà s’hi va acollir en el mes de febrer quan va sortir publicada. Dintre de pocs mesos veurem la rebaixa de valors cadastrals, si bé l’import del rebut serà similar al d’aquest any, en funció del coeficient aprovat.SITUACIÓ FINANCERA DE L’AJUNTAMENT.

En alguns mitjans de comunicació va aparèixer la relació de crèdits de cada ajuntament, si bé en alguns casos era incomplerta. La realitat de l’ajuntament és que està al corrent dels crèdits contractats amb Caixa Catalunya i amb la Diputació de Barcelona.

Aquests crèdits es varen contractar anys enrere per fer front a la part no subvencionada d’obres realitzades per l’ajuntament.

Pel que fa a deutes, la Generalitat devia 97.000 euros a l’ajuntament a meitats del mes de setembre, i d’acord amb un Pla del Govern Central per concedir una bestreta de 2.000 milions d’euros a la Generalitat, aquest ajuntament rebrà 66.000 euros. Aquest import permetrà liquidar alguns factures pendents i posar-se al dia en les seves obligacions. La resta no sabem quan serà liquidat. Aquesta incertesa en les obligacions de la Generalitat no permet emprendre segons quines obres.

Des de fa molts anys l’ajuntament paga a 60 dies, i no té deutes pendents. Per dur a terme alguna de les obres previstes, està en estudi la posta en venda de 2 parcel•les municipals, a Cal Gall. La previsió és completar l’import de les obres no subvencionades amb el producte d’aquestes vendes.DIPUTACIÓ DE BARCELONA – AJUTS ECONÒMICS I TÈCNICS

Cada any l’ajuntament sol•licita subvencions a la Diputació de Barcelona. Unes van destinades a realitzar obres o inversions en general, com la del Sistema de Filtratge (60.000,00 euros), o la renovació del primer tram del Carrer Manresa i carrer Queralt ( 210.000,00 euros), i altres van destinades a activitats diverses.

En aquest àmbit concret, aquest any 2013 l’ajuntament ha aconseguit 20.000,00 en subvencions directes, i una xifra similar en ajudes tècniques (indirectes).

Gràcies a aquestes ajudes es poden dur a terme un seguit d’activitats dirigides a la gent gran, o per serveis socials, activitats esportives, culturals, etc.

En quan a les tècniques, consisteixen en ajudes al manteniment de xarxa d’aigua, a polítiques de consum, assistència jurídica, arxiu, etc.

Com es pot comprovar, cada any i fins i tot en aquests anys de crisis, l’ajuntament de Borredà, aconsegueix un volum molt important de subvencions que permeten mantenir un elevat ritme de millora de les infraestructures municipals, i poder dur a terme activitats en molts camps, en que altres ajuntaments han hagut de reduir-les o simplement anul•lar-les.

El resultat és fruit del treball polític i tècnic de l’ajuntament i al compliment rigorós de les normes de la Diputació de Barcelona.BORREDÀ POBLE ACTIU I FESTIU.

La crisis generalitzada no ha d’impedir la realització de festes, i activitats lúdiques o gastronòmiques en el poble. Res pitjor que caure en el parany de la paràlisis i la melancolia.

Des de l’ajuntament participem directament , col•laborem o donem suport a activitats de tanta rellevància com la Festa Major, Formatjazz, Mostra de Formatges Artesans, Marató de TV 3, activitats de la Penya Blaugrana, Campionat Futbol – Sala, Concerts, Caminades, Curses, Ballets, Teatre,etc.

Un poble actiu i festiu, caracteritzat per la serietat i bona organització. Així es coneix Borredà a nivell de comarca i de país. Així ha de continuar, i d’aquí la claredat en qui organitza cada esdeveniment, i la disponibilitat de l’ajuntament, en cada acte.

Felicitem totes les entitats, i a totes les persones que a nivell individual o col•lectiu fan possible aquesta realitat.ANTONIO VELASCO NIETO – SIS ANYS D’INTENS TREBALL.

En el Ple Municipal del dia 16 de setembre de 2013, vàrem acceptar la renúncia presentada pel Tinent d’Alcalde, i responsable de les àrees de Sanitat i Noves Tecnologies, Antonio Velasco i Nieto.

Antonio Velasco ha estat una peça fonamental en els equips de govern del passat mandat, i en aquest. No és estrany que ocupés el càrrec de Tinent d’Alcalde perquè ha estat persona de la meva plena confiança, i persona que ha demostrat tenir una àmplia dedicació i eficàcia en la feina encomanada.

La renúncia s’ha produït per circumstàncies sobrevingudes en els darrers mesos, per causes familiars, que l’han obligat a absentar-se tot sovint del poble. Tot i aquestes absències, ha mantingut sempre i en tot moment, la relació amb l’ajuntament i ha gestionat els tràmits corresponents a les seves funcions.

Seria llarg d’explicar el gran nombre d’actuacions que se li han encarregat i ha dut a terme en aquests sis anys de dedicació municipal. Sense cap mena de dubte ha estat un dels regidors més actius i més eficients en els 34 anys de democràcia municipal. En puc donar fe, perquè son els anys que porto a l’ajuntament, 22 dels quals com Alcalde.

En el anterior mandat, la feina va ser molt intensa i extensa, en tots els sentits. Des de temes urbanístics, a d’altres d’obres i serveis, posta en marxa de nous equipaments així com millorar algunes de les prestacions de l’ajuntament.

La seva àmplia experiència en el camp comercial que havia exercit en els seus anys de vida laboral, ha servit molt a l’ajuntament, en camps tant diversos com les noves tecnologies, la millora de la informatització municipal, l’eficàcia de la organització interna, etc.

També el seu tarannà tranquil, prudent i negociador ha servit per fer de mediador en diverses gestions, entre ajuntament i particulars, de manera que el resultat sempre ha estat molt positiu per totes les parts implicades.

En aquest mandat, ha continuat la seva gestió amb la mateixa dedicació i eficàcia, i ens hagués agradat tenir-lo fins a final de mandat. Aquesta era la previsió i no més enllà, perquè així ho havíem acordat en el moment d’elaborar la candidatura. Tanmateix, és lògic i comprensible que la prioritat sigui la família, i pels qui coneixem bé les circumstàncies actuals, entenem, comprenem i recomanem deixar el càrrec per poder-s’hi dedicar plenament.

I vull remarcar que les absències del poble, en els darrers mesos, mai han suposat una minva en la seva dedicació a l’ajuntament. Al contrari, cada dia hem estat en contacte per fer el seguiment dels temes, i acordar les vies a emprendre. He tingut en el Tinent d’Alcalde, el recolzament i l’eficàcia que tot Alcalde necessita. I el seu relleu, per en Joan Rovira, no suposarà cap allunyament, en una amistat estreta i sincera. I els seus consells continuaran sent molt valuosos, com ho han estat al llarg d’aquest mandat i mig d’exercici del càrrec.

Per últim, cal saber que la dedicació , entrega i constància en el càrrec, l’ha fet sense cap contrapartida econòmica. La seva dedicació ha estat totalment voluntària i altruista. Ara, li desitgem una bona i llarga jubilació, dedicada a la família, i li donem les gràcies per tot el que ha fet pel municipi de Borredà. Persones com ell son les que fan possible que el nostre poble sigui apreciat i valorat com un dels millors de la comarca.

Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.NOTA INFORMATIVA: Amb la renúncia d’Antonio Velasco, l’Equip de Govern estarà format per: Joan Roma, Concepció Barniol, Anna Ma. Cunill, Anna Rubio i Joan Rovira. Properament s’informarà dels canvis en l’organigrama municipal per adaptar-se a la nova situació.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?