Tuesday, September 17, 2013

 

ANTONIO VELASCO NIETO - 6 ANYS D'INTENS TREBALL


ANTONIO VELASCO NIETO – SIS ANYS D’INTENS TREBALL.

En el Ple Municipal d’ahir , dia 16 de setembre de 2013, vàrem acceptar la renúncia presentada pel Tinent d’Alcalde, i responsable de les àrees de Sanitat i Noves Tecnologies, Antonio Velasco i Nieto.

Antonio Velasco ha estat una peça fonamental en els equips de govern del passat mandat, i en aquest. No és estrany que ocupés el càrrec de Tinent d’Alcalde perquè ha estat persona de la meva plena confiança, i persona que ha demostrat tenir una àmplia dedicació i eficàcia en la feina encomanada.

La renúncia s’ha produït per circumstàncies sobrevingudes en els darrers mesos, per causes familiars, que l’han obligat a absentar-se tot sovint del poble. Tot i aquestes absències, ha mantingut sempre i en tot moment, la relació amb l’ajuntament i ha gestionat els tràmits corresponents a les seves funcions.

Seria llarg d’explicar el gran nombre d’actuacions que se li han encarregat i ha dut a terme en aquests sis anys de dedicació municipal. Sense cap mena de dubte ha estat un dels regidors més actius i més eficients en els 34 anys de democràcia municipal. En puc donar fe, perquè son els anys que porto a l’ajuntament, 22 dels quals com Alcalde.

En el anterior mandat, la feina va ser molt intensa i extensa, en tots els sentits. Des de temes urbanístics, a d’altres d’obres i serveis, posta en marxa de nous equipaments així com millorar algunes de les prestacions de l’ajuntament.

La seva àmplia experiència en el camp comercial que havia exercit en els seus anys de vida laboral, ha servit molt a l’ajuntament, en camps tant diversos com les noves tecnologies, la millora de la informatització municipal, l’eficàcia de la organització interna, etc.

També el seu tarannà tranquil, prudent i negociador ha servit per fer de mediador en diverses gestions, entre ajuntament i particulars, de manera que el resultat sempre ha estat molt positiu per totes les parts implicades.

En aquest mandat, ha continuat la seva gestió amb la mateixa dedicació i eficàcia, i ens hagués agradat tenir-lo fins a final de mandat. Aquesta era la previsió i no més enllà, perquè així ho havíem acordat en el moment d’elaborar la candidatura. Tanmateix, és lògic i comprensible que la prioritat sigui la família, i pels qui coneixem bé les circumstàncies actuals, entenem, comprenem i recomanem deixar el càrrec per poder-s’hi dedicar plenament.

I vull remarcar que les absències del poble, en els darrers mesos, mai han suposat una minva en la seva dedicació a l’ajuntament. Al contrari, cada dia hem estat en contacte per fer el seguiment dels temes, i acordar les vies a emprendre. He tingut en el Tinent d’Alcalde, el recolzament i l’eficàcia que tot Alcalde necessita. I el seu relleu, per en Joan Rovira, no suposarà cap allunyament, en una amistat estreta i sincera. I els seus consells continuaran sent molt valuosos, com ho han estat al llarg d’aquest mandat i mig d’exercici del càrrec.

Per últim, cal saber que la dedicació , entrega i constància en el càrrec, l’ha fet sense cap contrapartida econòmica. La seva dedicació ha estat totalment voluntària i altruista. Ara, li desitgem una bona i llarga jubilació, dedicada a la família, i li donem les gràcies per tot el que ha fet pel municipi de Borredà. Persones com ell son les que fan possible que el nostre poble sigui apreciat i valorat com un dels millors de la comarca.

 

 
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?