Monday, August 26, 2013

 

INFLACIÓ LEGISLATIVA - art. Regió 7
INFLACIÓ LEGISLATIVA

Acabo de rebre informació de que en l’actual mandat del Parlament no ha entrat cap projecte de llei a tramitació, i tot indica que la legislatura serà molt escassa en matèria legislativa. No ho trobo pas malament. I en bona part és lògic que després de trenta-quatre anys d’activitat parlamentària, hi hagi poques noves lleis per fer.

De fet, fins ara ha estat habitual valorar les legislatures en funció del nombre de lleis presentades, debatudes i aprovades. No era una bona dinàmica, perquè aquesta mena de cursa legislativa no comportava bons resultats. Massa sovint es feien lleis difícils d’aplicar, difícils de complir i massa agosarades pels temps que corrien.

I millor no tenir una llei, que no fer-la complir. A dia d’avui, hi ha nombroses normatives que no poden ser aplicades per falta de recursos tècnics, econòmics o humans. I més ara, amb la dura crisis que estem vivint. Es més, ara seria el moment de revisar algunes lleis per simplificar-les i treure’n alguns continguts excessivament complicats.

En moltes ocasions ens queixem de la complexitat normativa per facilitar la creació d’empreses. Aquesta és una queixa habitual des de sempre. I cap govern, ha estat capaç de minimitzar els tràmits com per fer-ho possible. En alguns països tarden dos dies en tenir una empresa donada d’alta, aquí el promig passa dels quaranta, si tot va bé, i es pot allargar a uns quants mesos si es tracta d’alguna activitat una mica complexa.

A més, convé millorar la coordinació entre administracions, especialment les autonòmiques amb la central, per evitar contradiccions i posar els emprenedors en una mena de batalla, on ells es troben en terra de ningú.

Per tant, la crisis comporta estalvi, austeritat, minimitzar esforços... i evitar el creixement de l’activitat legislativa. Si vol el Parlament té prou feina amb el seguiment, control i propostes d’actuació en tots els àmbits i sectors, però no per la via legislativa sinó per la de gestió.

I té feina també si vol retocar lleis per adaptar-les a la situació del moment. No hi ha res més injust que voler fer complir normatives il•lògiques o irreals. O obligar a fer despeses considerades innecessàries, com quan es demanen multitud d’informes, dictàmens, o projectes per realitzacions insignificants. Tot costa diners, i sobretot obliga a gestions i tràmits, de llarg recorregut.

Crec que com en altres temes, han estat els ajuntaments els primers a reduir tràmits, i facilitar les coses a tothom, i molt especialment als emprenedors, però les seves competències son mínimes en la majoria de qüestions, així doncs, pertoca als governs seguir el mateix camí i retallar obligacions que no vol dir retallar deures o no ser prou vigilants en l’aprovació de les propostes a dur a terme.

Ara i aquí si ens mirem els tràmits fets per grans empreses, o petites, que han volgut ampliar, modernitzar o diversificar el seu negoci, comprovarem un munt de papers i temps que ha costat una fortuna.

D’aquí que benvinguda la moderació legislativa, si ha de servir per revisar la que ja tenim, per fer-la més adequada i menys carregosa. A partir d’ara hem de valorar les legislatures per altres paràmetres que no siguin el de la xifra de noves lleis aprovades. Ja era hora.

Joan Roma i Cunill, President Consell Fed. XI del PSC


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?