Thursday, July 04, 2013

 

EL TJSC AVALA LA TRAMITACIÓ DE LA U.A NÚM 1 - BORREDÀ


EL TSJC AVALA LA TRAMITACIÓ DE LA U.A NÚM 1 ( CAL GALL).

En sentència de data 20/6/13, comunicada ahir a l’ajuntament de Borredà, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima tots els arguments que formaven part del recurs contenciós – administratiu, presentat per dos dels propietaris de terrenys situats en el marc de la Unitat d’Actuació núm 1 ( dita de Cal Gall).

De fet, el Jutjat del Contenciós Administratiu núm 12 de Barcelona, va dictar sentència en data 8/3/11, desestimant el recurs presentat per aquests propietaris. Propietaris que varen apel•lar al TSJC que finalment ha dictat sentència.

Com s’ha dit la sentència avala l’actuació de l’ajuntament en tots els aspectes de la tramitació de la U. A com és el projecte de reparcel•lació, la distribució de les parcel•les entre els propietaris, també avala la indemnització per la nau preexistent, així com la cessió del 10% d’aprofitament mitjà, lliure de càrregues. Tampoc troba cap mena de raó en els terminis d’aprovació inicial del projecte de reparcel•lació, ni retards injustificats. O recorda que el pagament de despeses d’urbanització, mitjançant la cessió de terrenys edificables, és un opció, però no una obligació.

En definitiva, el TSJC rebat tots els punts objecte del primer recurs contenciós – administratiu presentat per dos dels propietaris, i suposa un clar aval a l’actuació de l’ajuntament en tota la tramitació i execució del projecte.

Joan Roma, alcalde de Borredà.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?