Wednesday, July 24, 2013

 

CONTUNDENT SENTÈNCIA AMB IMPUTACIÓ DE COSTES- BORREDÀ
CONTUDENT SENTÈNCIA DEL CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU NÚM 2 DE BARCELONA , A FAVOR DE L’AJUNTAMENT, I IMPUTA COSTES AL DEMANDANT.

Aquest matí hem rebut la notificació de la Sentència ferma 225/11, del Jutjat Contenciós Administratiu núm 2 de Barcelona, per la qual es desestima la presumpta responsabilitat patrimonial presentada el dia 15 de març de 2010.

En els fonaments de dret, es deixa constància de la plena i adequada actuació de l’ajuntament de Borredà, i la falta d’arguments de la part demandant respecte els fets descrits.

De fet, en anteriors ocasions la part demandant ja havia sol•licitat altres peticions de responsabilitat patrimonial per un import de 50.000,00, en un cas; per un import no determinat en un altre, i finalment per 75.000,00 en la present.

El mateix tribunal ja deixa clara que la demanda és “confusa i reiterativa” i no considera adequada la demanda presentada, de manera que procedeix a desestimar-la, declarant que no procedeix el pagament de cap indemnització i condemna el demandant al pagament de les costes judicials.

Una vegada més, queda demostrada la rigorosa actuació de l’ajuntament, i la manca de fonaments per actuar en contra de determinades accions que no han vulnerat cap normativa vigent.

L’alcalde. Joan Roma i Cunill


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?