Thursday, July 04, 2013

 

BORREDÀ TINDRÀ SISTEMA DE FILTRATGE PAGAT PER LA DIPUTACIÓ
60.000 EUROS PER LA POTABILITZADORA

La Diputació de Barcelona, ha aprovat un ajut de 60.000,00 euros pel Sistema de Filtració de l’aigua potable de Borredà.

L’import total del projecte puja 66.400,00 per la qual cosa, la subvenció cobreix la pràctica totalitat d’aquesta obra, de gran importància per garantir una bona qualitat de l’aigua al llarg de tot l’any.

De forma immediata iniciarem els tràmits per la convocatòria d’adjudicació i les previsions son de poder-la posar en funcionament a finals d’aquest any.

Aquesta subvenció és fruit de les gestions iniciades ara fa un any, quan estava en marxa una altra de les actuacions a la xarxa d’aigua, també finançades per la Diputació de Barcelona. Ja en aquell moment varem fer constar l’interés en poder disposar d’un Sistema de Filtratge, de capacitat suficient com per poder millorar la qualitat de tota l’aigua de consum humà.

D’aquelles negociacions n’ha sorgit l’aprovació d’aquest ajut, en el marc del pla de concertació 2012 – 2015.

En aquest mateix marc, hi tenim una altra obra de gran interès: el condicionament d’un tram del carrer Manresa i del carrer Queralt. En aquest cas, s’ha concedit un ajut de 210.000,00 per una obra de 375.000,00 euros. S’ha demanat un increment de l’ajut fins arribar als 250.000,00 i la resta es cobriria amb un ajut de caixa de la Diputació. Aquesta segona obra, serà objecte de concurs, a finals d’aquest any, per executar-la durant l’any vinent.

I de cara a finals de l’any vinent, s’adjudicarà el magatzem municipal i parc infantil, obra subvencionada per la Generalitat, en el PUOSC 2011. Ara podem garantir la seva execució a la vista de la disponibilitat de la Diputació de Barcelona de concedir crèdits per suportar els retards en el cobrament de la Generalitat.

Joan Roma, alcalde de Borredà


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?