Tuesday, June 11, 2013

 

BON RESULTAT LIQUIDACIÓ 2012 - BORREDÀ
BORREDÀ TANCA L’EXERCICI 2012 AMB 30.000 EUROS DE SUPERÀVIT

Tancada la liquidació de l’exercici pressupostari 2012, el resultat és de 30.000,00 euros de superàvit. Un bon resultat que suposa una continuïtat de resultats positius, a la vista de que l’exercici 2010 es va tancar amb 5.000 euros positius, i el 2011 amb 8.000.

Aquesta bona gestió econòmica, s’ha aconseguit, malgrat els enormes retards en el pagament de les obligacions de la Generalitat que suposa un deute pendent de 92.000,00 euros.

Ahir mateix, l’alcalde va emprendre nous tràmits per aconseguir cobrar una de les subvencions contingudes en el PUOSC 2011. El resultat va ser incert, en el sentit de no poder aclarir aquest pagament, previst per dates properes, sense precisar.

De cara l’actual exercici, la contenció de la despesa es manté, en totes les partides i conceptes, per aconseguir un nou superàvit que permeti destinar-lo a noves inversions. De fet, de cara a finals d’aquest any està previst posar a la venda les parcel•les , propietat de l’ajuntament, procedents de la cessió del 10% d’aprofitament mitjà de la Unitat d’Actuació núm, 1 de Cal Gall.

En aquest cas, l’ajuntament disposa de 2 parcel•les, situades al final del carrer Vilada, amb vistes cap a Berga. Segurament en el ple de setembre aprovarem la convocatòria de concurs per adjudicar les dues parcel•les a la millor oferta que es presenti.

Els ingressos procedents d’aquesta venda, anirien destinats a completar el finançament d’algunes de les obres programades per l’any vinent: Condicionament d’un tram del Carrer Manresa i Carrer Queralt; per la Planta Potabilitzadora; Carrer de la Font o Magatzem municipal.

També ahir l’alcalde va fer altres gestions de cara a obtenir ajuts pel manteniment d’alguns dels equipaments, infraestructures i serveis del poble. En aquest cas, la Generalitat encara no ha aprovat el PUOSC 2013 – 2016, i caldrà esperar la seva aprovació per poder destinar els 18.700 euros previstos per aquest any, a una o diverses actuacions de manteniment.

En el proper butlletí municipal que es publiqui podrem donar compte del resultat d’aquestes gestions.

Joan Roma, alcalde de Borredà


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?