Tuesday, May 14, 2013

 

DE CONSORCI A AGÈNCIA - art. El Setmanari del Berguedà
DE CONSORCI, A AGÈNCIA.

Ja han passat vint-i-quatre anys d’aquell tres de maig de mil nou-cents vuitanta-nou en que es va crear el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs- Berguedà, fruit de l’impuls de l’Ajuntament de Cercs, sota la presidència d’Assenci Corominas, la Diputació de Barcelona, l’INEM, i la Generalitat de Catalunya.

Encara recordo, com si fos ara, l’enorme explosió de dotzenes de càrregues de dinamita col•locades en els edificis de l’antiga fàbrica de ciment , per deixar pas a la construcció de noves naus industrials, i l’inici d’una experiència única que està a prop de complir les bodes de plata.

El part, no va ser gens fàcil, i va passar per circumstàncies molt enrevessades i canviants, fins arribar al CFI que tots coneixem. D’una inicial Escola – taller, es va passar a un potent i ambiciós projecte per recol.locar els miners de Carbons de Berga, mitjançant la creació de noves empreses, i alhora preparar noves fornades de joves, en nous oficis.

De ben segur aquest ha estat un dels projectes més ambiciosos de la comarca, en els darrers trenta anys, i no ha estat prou valorat, pels resultats obtinguts, i sobretot pel que suposa de fonaments per iniciar una nova etapa.

La novetat del projecte, i l’immens esforç realitzat en aquells primers anys d’existència, provocaven estranyesa i desconfiança; poc a poc, però, de la mà dels diferents gerents que han estat al capdavant del projecte s’han anat veient els resultats desitjats, si bé sempre en el marc d’unes difícils circumstàncies laborals i econòmiques.

Alguns podien pensar que, una vegada, recol.locats o jubilats els miners, procedents de Carbons de Berga, ja es podia tancar el CFI. Hauria complert el seu objectiu i podia passar a la història. Hagués estat una llàstima matar el projecte, i de nou, va ser un encert apostar per la seva continuïtat, tot i modificar els seus objectius.

Fruit d’aquell canvi, és la realitat actual. Sense cap mena de dubte és l’organisme més actiu i més representatiu de la comarca, en quan a iniciatives i projectes endegats , en el passat, o en els quals participa en el present, de la mà del consolidat gerent, Eduard Barcons. Segurament la professionalització del càrrec de gerent, juntament amb l’acord de respectar la gestió, per davant de qualsevol altra consideració política, ha portat als bons resultats aconseguits.

I aquests bons resultats, han suposat trobar el consens necessari per aixoplugar sota el Consorci, totes les iniciatives públiques de la comarca, i transformar-lo en Agència pel Desenvolupament del Berguedà. Una eina essencial per encarar la nova etapa, del CFI, ja sota un altre nom i més amplis objectius que els inicials, o els del rellançament. Es una mena de tercera vida que tot just ara començarà.

Els qui hem intervingut en les dues vides anteriors, o en aquesta, haguéssim volgut i desitjat un major consens polític, i una repartició de responsabilitats més plural, cosa que estava en mans de CiU, però aquesta força política no ho ha cregut oportú. No compartim la decisió, però la respectem, i l’hem facilitada a l’hora de dissoldre els dos consorcis de turisme. Ara, ja no hi ha cap excusa perquè el Berguedà sigui impulsat per un sol organisme. El futur és complex i desafiant, pertoca a l’Agència posar les bases per encarar-lo i aconseguir els màxims resultats.

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?