Sunday, April 07, 2013

 

BORREDÀ - DILLUNS DIA 8 A LES 12 - FUNERAL SRA. CARMEN FORNELLS D'ANDREU


BAN MUNICIPALEn Joan Roma i Cunill, Alcalde – president de l’Ajuntament de Borredà, assabenta a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi de la defunció de la Sra. CARMEN FORNELLS D’ANDREU; Filla Adoptiva del poble, Delegada de Cultura entre els anys 1991 i 2007, i Presidenta d’Honor de l’Associació de la Gent Gran.

La Sra. Carmen, durant 40 anys va impulsar múltiples activitats en el municipi, en camps tant diversos com l’esportiu, el cultural i el de lleure. Ella va posar en marxa campionats de tennis taula, va ser iniciadora de l’Esbart de Borredà, de la Comissió de Reis, del Concurs de Pintura Ràpida, exposicions de pintura, estudis sobre el folklore del poble, publicacions culturals, etc etc. També fou presidenta de la secció local de l’Associació de lluita contra el càncer, aixì com d’altres iniciatives de caràcter social.

Entre els anys 1991 i 2007, exercí les funcions delegades de cultura, per part de l’alcalde , Joan Roma, i en aquests anys continuà la tasca d’impuls a tota mena d’activitats artístiques i culturals, fins retirar-se per raó d’edat.

El poble de Borredà li va reconèixer els mèrits contrets, declarant-la Filla Adoptiva del municipi l’any 1993.

Es gràcies a persones com la Sra Carmen que els petits pobles poden organitzar i promoure activitats de gran renom, durant molt d’anys. El Concurs de Pintura Ràpida, fou un exemple durant més de 25 anys. I la creació i actuacions de l’Esbart de Borredà, en fou un altre.

Avui, comuniquem la defunció de qui hem tingut al nostre costat, durant tant d’anys i a qui és just tenir-la en el nostre record.

Per les raons exposades, DECLARO DOS DIES DE DOL OFICIAL, en record de la qui ha estat promotora cultural, esportiva i de lleure, Sra. CARMEN FORNELLS D’ANDREU.

Que descansi en pau. Sempre la recordarem.

Borredà, 7 d’abril de 2013L’ Alcalde – President

Joan Roma i Cunill
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?