Saturday, February 02, 2013

 

REGENERACIÓ GLOBAL - art. Regió 7
REGENERACIÓ GLOBAL

Si en escrits anteriors hem parlat de temes prioritaris pel país, queda clar que el de la regeneració , en tots els àmbits i sectors ha de passar al davant de tots. Res més desmoralitzador per tothom que tenir cada dia, temes nous o vells sobre corrupció, mal funcionament de partits, entitats financeres o administracions, gestions dubtoses, sous incomprensibles... que afecten un ampli ventall de persones i territoris.

Es evident que els partits han de reflexionar i sobretot reaccionar de manera urgent i radical per anar cap a noves estructures i maneres de funcionar radicalment diferents dels que han tingut fins ara. Ens hi juguem la credibilitat de totes les administracions i de la pròpia democràcia.

El Partit Socialista, tant a nivell d’estat com a nivell català, està en marxa per aquesta via, aprofitant el respir de no tenir cap elecció en els propers mesos. D’aquesta àmplia i profunda reflexió i debat, n’han de sortir fórmules molt diferents de les vistes fins ara. De ben segur que molts seran escèptics, i per tant, res millor que esperar i comprovar. I millor participar-hi, independentment de ser membre actiu o no.

Però, en aquest moment, tothom ha de fer els deures. Serviria de poc que només reaccionin uns i no tots, per retornar la confiança perduda. Costa de defensar moltes de les decisions preses en el passat, a la vista dels resultats que han donat, com costa defensar moltes de les decisions que es prenen de cara a redreçar l’economia .

Tenim tot el país en situació d’emergència, i és evident que no es poden donar receptes que donin fruits d’aquí mesos o anys. La resposta ha de ser immediata, i ara mateix no es compren com la lluita contra l’evasió fiscal no ha passat a ser la mesura més urgent i efectiva de tots les que es poden prendre. Les xifres que circulen per diferents àmbits la situen a nivells increïblement elevats, de manera que l’eficàcia en aquesta lluita permetria evitar bona part de les retallades que s’han fet, es fan i es faran.

També, en la matèria que ens ocupa, la de la regeneració haurien d’existir fórmules més eficients per evitar els casos de corrupció, però també de mala gestió, pública i privada. Si una cosa ha deixat clara la crisis, és que a nivell privat les males pràctiques han estat tant o més abundants que a nivell públic. Tot s’ha de perseguir i tot s’ha de castigar. I una mesura que tothom veuria bé seria de l’accelerar els procediments policials i judicials.

No pot ser que apareguin avui casos escandalosos i voltin durant anys i anys fins a ser portats als tribunals i sentenciats. No s’entén com en països de l’entorn en un any poden arribar a tancar casos força més complicats que alguns d’aquí. Això obra sospites, afegides a les dels propis casos, en una roda de mai acabar.

Si una prioritat ha de tenir el país es garantir el fidel, honest i eficient funcionament de totes les institucions, públiques i privades. N’hem parlat poc de les privades, però hem pogut veure els seus efectes catastròfics en bancs i caixes, però també ho hem vist en algunes grans empreses del país. La regeneració ha de ser global perquè la ciutadania recuperi la confiança i vegi rigurositat a tot arreu. I s’han de pal•liar els efectes del mal funcionament en casos com els dels desnonaments o les preferents, entre d’altres.

La feina és immensa, i urgent. No val contemporitzar o mirar cap un altre costat com ha estat norma fins ara. Amb la xifra d’aturats, desnonats, perjudicats per múltiples decisions errònies, etc, la qüestió de recuperar la confiança amb mesures dràstiques és fonamental.

Joan Roma i Cunill, President del Consell Fed. XI del PSC


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?