Thursday, February 14, 2013

 

PLANTAR CARA I EXPLICAR EL NOSTRE PROJECTE


PLANTAR CARA I EXPLICAR EL NOSTRE PROJECTE

Catalunya té un gran nombre de publicacions, en paper i digital, repartides per tot el territori. La crisis les colpeja però moltes estan resistint , esperant superar el temporal, i retornar als bons temps.

Totes aquestes publicacions son reflexa de la varietat del país, i apropen les noticies als ciutadans. Es preocupant constatar la poca presència socialista en la majoria d’elles. Més ben dit, en la majoria el PSC no hi té cap mena d’incidència, i sí, d’altres partits, de forma directa o indirecta. Si volem plantar cara i explicar el nostre projecte hem de mobilitzar unes desenes de persones perquè s’impliquin en aquesta tasca.

De fet, tenim una molt escassa presència arreu del país, en matèria informativa i d’opinió. Només cal veure alguns programes de televisió per constatar la falta de pluralitat en els debats, taules rodones o altres fórmules informatives. Aquest és un àmbit que cal reforçar i modificar, per tenir-hi accés.

El problema és que tenim pocs informadors / opinadors. Es un problema endèmic del PSC i costa arribar als nostres electors, i al públic, en general. Ara mateix si una cosa fa falta és explicar el nostre projecte i les nostres propostes polítiques i institucionals. S’està fent un esforç per medi del web del partit, i dels mitjans disponibles en el Parlament de Catalunya, però al costat d’aquests elements n’hi ha d’haver d’altres per iniciativa individual i col•lectiva.

Es més, considero que tots els diputats i diputades, nacionals o estatals haurien de comprometre’s a publicar dos o tres articles mensuals, en publicacions locals, comarcals o regionals. Es a dir, donar una especial importància a petites publicacions, d’àmbits territorials reduïts però d’una gran influència en aquell territori. I deixar pels càrrecs institucionals més rellevants, la publicació en els mitjans de més abast nacional.

I és que moltes publicacions territorials sumen molts més lectors que qualsevol mitjà de gran abast nacional, en aquell territori concret.

Existeixen diaris i revistes, presents en totes les llars del territori, i la seva influència és gran. No pot ser que “despreciem” o no tinguem prou interès en arribar a aquestes publicacions per tenir tirades poc rellevants. Si algú vol fer la prova que miri quants mitjans , en paper o digitals, té al seu voltant i compti les col•laboracions de càrrecs del partit, a títol individual o institucional. Podrà veure com estem pràcticament desapareguts.

Greu error que cal corregir de forma immediata si volem estar presents en la vida pública a tot arreu. No costa gens, fer un article, enviar una opinió, mostrar la feina municipal, política o institucional en els llocs on estem. La gent ha de poder saber què pensem o en què treballem , en benefici del país. I aquesta ha de ser una feina obligatòria per tots els que estan alliberats, en qualsevol institució.

Si abans ja era important, i era un dèficit que teníem, ara és de vital importància donar a conèixer les nostres opinions i les nostres propostes. La millor manera és estar a tot arreu. I puc assegurar que és ben fàcil trobar les portes obertes en moltes d’aquestes publicacions. Només és qüestió de voluntat i constància.

Joan Roma , President del Consell de Fed. XI del PSC


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?