Saturday, February 23, 2013

 

CÀRRECS PÚBLICS, VOLUNTARIS? - art. Regió 7
CÀRRECS PÚBLICS, DEDICACIÒ VOLUNTÀRIA ?

Enmig de tantes notícies, de tots els àmbits i situacions, poden passar mig desapercebuts els canvis que el govern central vol introduir a la Llei de Bases de Règim Local( per entendre’ns la Constitució dels ajuntaments)

Sí, han aparegut algunes de les xifres més espectaculars, sense especificar ben bé d’on surten. Perquè parlar que aquests canvis suposaran un estalvi de set mil milions d’euros és fàcil de dir, però caldria detallar els números fets, perquè a la majoria de càrrecs municipals no ens surten per enlloc.

Unes altres xifres cridaneres és parlar de que el vuitanta-dos per cent dels càrrecs públics no podran cobrar. Es a dir, pràcticament el mateix que ja passa ara, i per això no calia proposar determinats canvis. Tothom ha de saber que la majoria de regidors i regidores, no tenen cap sou establert, i molts alcaldes, tampoc, sobretot en els pobles petits i mitjans, que son els més nombrosos tant a Catalunya com a la resta de l’estat.

On sí posen especial èmfasis és en no permetre sous als alcaldes de municipis de menys de mil habitants. I de mil a cinc mil, les remuneracions son realment esquifides per la dedicació que els alcaldes han de tenir als seus ajuntaments.

També parlen de treure competències als ajuntaments, a favor de les diputacions o de les comunitats autònomes, per evitar el que ells diuen “duplicitats”. I en aquest apartat tant hi posen l’educació com els serveis socials. Dos dels serveis més propers als ciutadans i que només son imaginables, o realment eficients si depenen dels ajuntaments. Almenys en els aspectes més fonamentals.

Ja continuarem parlant d’aquestes propostes perquè suposen un desmantellament de l’actual funcionament dels ajuntaments, en aspectes claus de cara el futur. D’entrada ja es veu que qui ha fet aquestes propostes no ha estat mai en un ajuntament, en el dia a dia, ni ha tingut cap càrrec d’elecció directe, com son els regidors.

Les persones que no hagin tingut mai un contacte sovintejat amb un ajuntament pot tenir una idea equivocada de la feina d’un alcalde. Els hi pot semblar que és aquella persona que va en cotxe oficial, envoltat de policia municipal, rebent personatges diversos, presidint inauguracions...

Aquesta imatge només serveix per unes quantes ciutats grans, la resta de municipis, son petits o molt petits. De fet a Catalunya tenim set-cents municipis petits, i pot semblar que si son petits, hi ha poca feina, perquè ja tenen personal administratiu, laboral...Bé, aquesta és una altra imatge equivocada. En pobles petits i mitjans, és a dir, el vuitanta per cent de Catalunya, els alcaldes han de fer una mica de tot. Fer papers, reunions, visitar obres, comprovar serveis, programar activitats, ajudar persones en dificultats, rebre entitats, col•laborar amb elles...i si fa falta, posar, treure cadires, escenaris, .. en qualsevol festa o esdeveniment, i moltes altres tasques de primera necessitat.

El personal contractat en els ajuntaments petits és mínim, i sovint, clarament insuficient, de manera que tant l’alcalde com els regidors han de fer tot allò que convé en un moment determinat.

Voler treure la possibilitat de que els alcaldes puguin cobrar i tenir plena dedicació a l’ajuntament és un greu error. Pels que conec, puc assegurar que pràcticament tots els alcaldes i alcaldesses es guanyen el seu sou. Es més, aconsegueixen més diners pel poble, en la mesura que més dedicació hi poden tenir. I el mateix podem dir dels regidors, amb dedicació parcial o total.

Algú s’ha demanat qui podria fer d’alcalde a temps complert, sense sou? Qui aniria a les reunions, visites, consells, mancomunitats... pels matins o les tardes? Estem en un moment molt delicat, a tots els nivells, però voler modificar una situació que no suposa cap despesa especial seria un greu error, i les conseqüències , molt greus.

Joan Roma i Cunill, President del Consell de Fed. XI del PSC


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?