Wednesday, February 27, 2013

 

BORREDÀ - PETICIÓ PUOSC 2013 - 2016
PETICIÓ AL PUOSC 2013 – 2016 – BORREDÀ

Aquesta setmana s’ha presentat la petició de l’ajuntament de Borredà al PUOSC 2013 – 2016, de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla de subvencions és una de les principals eines per poder realitzar inversions en el poble, i fer manteniment de les infraestructures, serveis i equipaments existents.

Precisament en aquesta modalitat de manteniment, a Borredà li pertoquen 75.000,00 euros en aquests 4 anys, de manera que cada any tindrem 18.700 euros per dedicar a mantenir el poble en bones condicions.

En aquest apartat, hi hem posat obres de manteniment del Camí de la Roca, d’altres camins municipals, de les piscines municipals, de la xarxa de subministrament d’aigua i de carrers i places del nucli urbà.

En funció de la necessitat i urgència, cada any actuarem en algun d’aquests apartats o en diversos al mateix temps, fins arribar a l’import concedit per la Generalitat. Aquesta modalitat de subvenció no existia en els plans anteriors, i suposa una ajuda important pels pobles petits.

I la gran obra presentada per ser subvencionada és el Condicionament del Carrer de la Font, per un import de 172.000,00 euros. En aquest cas, suposa renovar totalment aquest carrer, tant a nivell de clavegueram, com xarxa d’aigua i paviment adaptat a la normativa de mobilitat.

De fet, aquesta obra, s’emmarca dintre del pla de renovació de tot el Casc Antic de Borredà, que preveu aixecar tots els carrers i places per modernitzar serveis, adaptar-los a les necessitats actuals i pavimentar-los amb nous materials adaptats a les condicions meteorològiques del poble, així com a les exigències de mobilitat.

I finalment s’ha demanat un tercer apartat per subvencionar la redacció del projecte del Carrer de la Font.

Aquesta és la petició de Borredà a la Generalitat de Catalunya, seguint les bases de la convocatòria que tancava el procés aquesta mateixa setmana. La previsió és tenir confirmades les subvencions en els propers mesos, i tot seguit , procedirem a dur a terme els projectes plantejats.

Joan Roma, alcalde de Borredà


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?