Wednesday, January 16, 2013

 

TRADEMA, UN PROBLEMA NACIONAL- art. Nació Solsona
TRADEMA, UN PROBLEMA NACIONAL.

El tancament de l’empresa Tradema, ubicada a Solsona, ha estat anunciat i assumit com un problema per aquesta ciutat i comarca, però no se li ha donat el caire de “nacional” com pretenc explicar en aquest article.

Massa sovint, Catalunya viu d’esquena al món rural, i tot el que no passa a Barcelona – ciutat , sembla no tenir repercussió. El tancament d’una empresa transformadora de fusta, pot semblar no gaire rellevant per qui no estigui al cas ,però si expliquem que és una de les poques que queden que consumeixen diverses varietats de fusta, anirem entenent de què va el problema.

Catalunya és un país enormement boscós, degut a la climatologia, a l’abandonament de terres de cultiu, a la desertització del món rural... de manera que una de les prioritats del govern català seria treure el màxim de fruit d’una riquesa com aquesta.

Hem de deixar clar que la riquesa forestal catalana, és molt variada i molt diferent en funció dels territoris, i per tant, no tenim fusta de gran valor, excepte en punts molt determinats, però en canvi tenim una immensa massa forestal que convé saber aprofitar , tant per treure’n rèdit econòmic, com per evitar incendis forestals.

Deixar els boscos sense explotar, equival a convertir-los en polvorins que tard o d’hora s’encendran amb les conseqüències que tots hem vist i comprovat.

L’existència d’empreses com Tradema han estat indispensables per poder fer rendibles els boscos. Si no tenim fusta de gran valor, almenys en tenim de segon o tercer nivell que poden ser utilitzades per empreses transformadores que li donin una utilitat, i per tant fixin un preu, més o menys atractiu. Es més, la barreja en molts boscos de fusta de primera qualitat, permet guanyar uns diners, que es poden complementar amb altres ingressos per la fusta de segona qualitat.

Tradema, doncs, exercia un paper molt important en la rendibilitat dels boscos catalans. Com abans, feien aquest paper les empreses papereres que compraven fusta de baixa qualitat per transformar-la en pasta de paper. El tancament de les principals empreses a Balaguer o la Torres- Hostench a Girona, va suposar un cop mortal pels boscos catalans, que a hores d’ara encara no han superat.

I ara arriba el tancament d’una empresa d’interès “nacional”, per aquest sector. No és únicament un greu problema per Solsona i comarca. D’aquest tancament se’n ressentiran tots els propietaris forestals catalans.

I el volum de fusta que absorbia Tradema, no es pot compensar amb cap de les iniciatives que alguns pensen poder emprendre, en el camp de la biomassa, o d’altres energies verdes. Estem parlant d’una gran fàbrica al costat d’iniciatives de molt baix consum. D’aquí la pèrdua “nacional” d’una activitat que se’n va fora del país, i que era rendible, ara i aquí. Què s’ha fet malament ? Com es podia haver evitat? I sobretot, qui pot agafar el relleu ?

Joan Roma i Cunill, ex-diputat al Parlament pel PSC


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?