Tuesday, December 11, 2012

 

RENOVACIÓ WEB MUNICIPAL


RENOVACIÓ WEB MUNICIPAL

Per part de la Diputació de Barcelona se’ns ha informat de l’aprovació d’un ajut per renovar el web de l’ajuntament. Deu fer uns 10 anys que tenim en funcionament l’actual web, i ha quedat desfasat. De manera immediata volem iniciar una nova etapa, en la qual aquesta eina sigui fonamental a l’hora de donar i rebre informació.

Actualment ja es fa un gran esforç per tenir-la al dia, i posar-hi tota aquella documentació indispensable per saber què es fa en el poble, quins documents bàsics existeixen en matèria d’urbanisme, atractius turístics, comercials, o d’altres tipus... però volem anar més lluny, i oferir un producte més atractiu i sobretot àgil.

Es evident que la gent cada vegada utilitza més les noves tecnologies per saber què pot trobar allà on vol anar, i el web municipal és la principal font d’informació. Es per aquest motiu, la urgència en la renovació.

També, és urgent perquè els molts establiments ubicats en el terme municipal, poden oferir i obtenir informació de les seves activitats, o oferir les que tenim en el poble, als seus usuaris. Es un benefici mutu que beneficia a totes les parts.

En definitiva, esperem tenir la feina feta, dintre del primer trimestre de l’any vinent. Oportunament en donarem compte.

Joan Roma, alcalde de Borredà.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?