Tuesday, November 13, 2012

 

ACABAR UNES OBRES, ABANS DE COMENÇAR-NE UNES ALTRES
ACABAR UNES OBRES, ABANS DE COMENÇAR-NE UNES ALTRES.

En pocs dies està previst donar per acabades les obres de la Unitat d’Actuació num. 1 , dita de Cal Gall. Falten uns pocs detalls, una vegada s’han tornat a delimitar totes les parcel•les, i netejada la zona afectada per la urbanització. Esperem poder anunciar el final d’obra en un termini breu de temps.

Unes altres obres que s’estan acabant son les de millora d’alguns aspectes de la xarxa municipal d’aigua. En anteriors ocasions, ja s’ha informat de la col•locació d’un clorador automàtic, en el dipòsit de Capdevila, o la construcció d’una arqueta de buidatge, a la zona del Molí de Subirà, o la automatització de la captació de la Riera Margansol, a més d’instal•lar un control de capacitat a cada dipòsit, de manera que en tot moment es pugui saber el nivell d’aigua dels dipòsits.

Aquestes obres acabaran dintre d’una setmana, i han estat totalment finançades per la Diputació de Barcelona. De cara l’any vinent, tenim previst demanar un altre ajut, per continuar el programa de millores de la xarxa, en aspectes molt puntuals, però interessants de cara tenir-la totalment modernitzada, especialment dintre del nucli urbà.

I acabades aquestes obres, estem ja redactant les bases de la convocatòria de la construcció del magatzem municipal i parc infantil, en el sector est de la zona esportiva. Es tracta d’una obra ja programada 4 anys enrere, i que ara li toca ser executada. Les bases de la convocatòria seran aprovades en la propera Junta de Govern Local, i tot seguit es publicarà en el BOP. La previsió és tenir-la adjudicada a finals d’any o principis del vinent.

El termini d’execució serà de 6 mesos, de manera que dintre de l’any vinent podrà entrar en servei. Aquesta és una de les grans obres de mandat amb un cost de 400.000 euros, totalment subvencionada.

I una vegada acabada aquesta obra, la previsió de l’equip de govern és dur a terme una altra de gran i important, com és la total Renovació del Carrer Manresa. En aquest cas es tracta de dur a terme, l’aixecament i reposició de serveis del carrer principal del poble, amb un projecte definitivament aprovat fa pocs dies, amb un cost de 500.000 euros que esperem sigui en bona part subvencionat per la Diputació de Barcelona, i amb un crèdit sense interessos de la mateixa institució.

Aquesta obra seria adjudicada a finals de l’any vinent, per ser executada durant l’any 2014. I acabada aquesta obra, aniríem procedint a fer altres carrers del poble fins tenir-los tots renovats. La renovació consisteix en aixecar el carrer, col•locar doble xarxa de clavegueram per recollir per separat, aigües netes i aigües brutes, canviar la xarxa d’aigua, i pavimentar de nou, amb pedra o asfalt, segons els carrers, de manera que tots compleixen amb la normativa de mobilitat, i accessibilitat.

El projecte de la renovació total del casc antic, ja està fet, i aprovat, de manera que a mesura que surtin les convocatòries de subvencions, hi presentarem les peticions, i executarem les obres. En pocs anys esperem tenir tot el casc antic, totalment renovat i modernitzat.

Joan Roma, alcalde de Borredà.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?