Monday, September 03, 2012

 

BORREDÀ DISPOSA DE PARCEL.LES, EN ZONES PRIVILEGIADES


BORREDÀ DISPOSA DE PARCEL·LES EN ZONA RESIDENCIAL I ENTRE MITGERES.
En els darrers temps, Borredà, ha dut a terme dues Unitats d’Actuació : La núm. 1 coneguda pel nom de Cal Gall, i la núm. 2, conegut per Camí de la Roca.
Totes dues disposen de tots els serveis, i poden ser objecte de construcció immediata, en un poble tranquil, acollidor, molt ben equipat i amb un paisatge excepcional.
La majoria de les parcel·les estan destinades a vivendes unifamiliars aïllades, amb una superfície mínima de 450 m2 , amb unes vistes esplèndides, i unes infraestructures i equipaments de gran qualitat.
Hi ha també algunes parcel·les destinades a la construcció de vivendes entremitgeres, amb una superfície a l’entorn dels 90 m2.
La unitat d’actuació núm. 2, ( Camí de la Roca) pertany a una sola propietat. Els interessats poden telefonar al : 93668 53 51  o al 606326818.
En quan a la Unitat d’Actuació núm. 1 ( Cal Gall) consta de 21 parcel·les, destinades a vivendes unifamiliars aïllades, amb superfícies mínimes de 450 m2. Les condicions d’eficabilitat es poden trobar en el web de l’ajuntament, en l’apartat de les Normes Subsidiàries ( NNSS).
Hi ha diversos propietaris, per la qual cosa els interessats es poden posar en contacte amb cadascun d’ells, i negociar les condicions de venda. Les parcel·les disposen de tots els serveis bàsics, i poden ser objecte de construcció immediata.
L’alcalde: Joan Roma i Cunill


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?