Wednesday, August 08, 2012

 

DESCRÈDIT GENERALITZAT- art. Regió 7


DESCRÈDIT GENERALITZAT
Les noves tecnologies permeten una rapidesa mai vista en el trasllat d’informació i documentació, ja no en un mateix país, sinó arreu del món. Com tot avenç tecnològic té els seus avantatges i els seus inconvenients.
Dintre dels inconvenients hi podem posar, que moltes de les informacions, no son contrastades i es donen per bones, simplement perquè provenen d’un mitjà nou. I no hi ha temps de verificar-les, perquè ens inunden de noves noticies i informacions, que deixen les anteriors com a vàlides, en funció de la credibilitat del qui les emet. Si bé moltes vegades no sabem d’on provenen.
Aquesta introducció ve a tomb de la recepció de múltiples correus, explicant i detallant els “privilegis” dels polítics. Son molt nombrosos aquests correus i de procedències molt diverses, algunes segurament amb bones intencions, altres, en absolut.
La transparència sempre és bona ,útil i eficaç per anar contra les invencions i les falsedats. De totes maneres, molts autors d’aquests correus que van i venen per la xarxa, no tenen cap intenció d’informar, sinó de malinformar, deformar, o directament, mentir.
Tot s’hi val per desacreditar els polítics i aquesta generalització fa un mal terrible a la credibilitat i autoritat de tots ells. De tots nosaltres, els qui ens dediquem , amb més o menys dedicació al noble art dels afers públics.
He llegit xifres increïbles, respecte els sous de diputats nacionals, autonòmics, senadors, etc. Tant en correus, com en programes de radio i televisió. Han donat xifres més que inflades del cost del Senat, o dels parlaments autonòmics, o de molts ajuntaments. Tot s’hi val, tant sembla “malbaratar “ recursos un diputat, com un senador, com un alcalde. Per a molts, tots son iguals, tots fan el mateix. D’aquí se’n dedueix que quants menys siguin, millor pel conjunt del país. I aquí ens podem posar a suprimir el Senat, rebaixar el nombre de diputats de tots els parlaments, esborrar centenars o milers d’ajuntaments, ajuntar-ne d’altres, i reduir el nombre regidors de tots ells.
Per alguns aquesta és la gran solució a la greu crisis del país. El descrèdit i la deslegitimació dels polítics, porta cap a solucions dràstiques i molt poc democràtiques. Ara mateix, molts acceptarien posar davant d’un ajuntament molt endeutat, un “tecnòcrata”, un gerent o un director que “gestionés” l’ajuntament. I si es fa amb un ajuntament perquè no amb una Autonomia o amb el propi Estat. Tenim ja un exemple en Itàlia.
Contra els rumors, la transparència, contra les falsedats, la veritat. Per tant, avancem en que tothom sàpiga què cobra cada càrrec públic, però , siguem crítics amb tots els àmbits, perquè segons hem vist els majors desgavells es donaven en el mon financer.
I fem atenció a protegir els milers de càrrecs polítics que treballen en l’anonimat, des dels vuit mil ajuntaments d’Espanya. Milers de persones que dediquen moltes hores als afers comunitaris, sense cobrar, amb total honestedat i amb la única ambició d’ajudar els altres per millorar el seu poble o ciutat.
No posem tots en un mateix sac, ni generalitzem situacions de pocavergonyes, que han embrutat el càrrec que ostentaven . Els temps son molt difícils per a tots, i apostar pel descrèdit a tot i a tots, només ajuda als qui mai han cregut en una veritable democràcia forta, segura i eficient. Modifiquem el que no funcioni prou bé, però salvaguardem, la resta.
Joan Roma i Cunill, President del Consell de Fed.XI del PSC





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?