Thursday, July 12, 2012

 

JA ES TORNA A TREBALLAR A LA U.A NÚM. 1 - BORREDÀ
REPRESES LES OBRES DE CAL GALL – U.A NÚM 1.
Després d’un any i mig de tenir les obres d’urbanització de Cal Gall, parades, per la suspensió de pagaments feta per l’empresa adjudicatària, les obres han reprès de la mà d’una nova empresa: Construccions Clotet de Puig-reig.
Fa dues setmanes que la nova empresa treballa a la zona, i la previsió és que en un mes, les obres estiguin totalment finalitzades.
Les obres pendents consisteixen , bàsicament, en fer totes les voreres, col·locar les faroles, acabar l’escala de connexió entre el carrer Lleida i el carrer Vilada, i finalment procedir a l’asfaltat de tota la urbanització.
Aquesta urbanització consta de 21 parcel·les, 2 de les quals pertanyen a l’ajuntament per cessió dels propietaris, en compliment de la llei d’urbanisme vigent en el moment de la redacció de les noves Normes Subsidiàries. Les altres 19 son de diversos propietaris , del poble o de fora.
Amb aquesta urbanització s’acaba l’ampliació prevista en el pla d’urbanisme, i l’equip de govern actual no preveu cap nova ampliació del nucli urbà de Borredà. Actualment el municipi disposa de prou terrenys com perquè la gent que desitgi comprar alguna parcel·la i edificar-hi una vivenda aïllada, envoltada de jardí ho pugui fer.
També, disposem de parcel·les per construir vivendes adossades, en el Camí de la Roca, de manera que els interessats poden triar entre les dues variants de vivenda, a més de tenir alguna oportunitat de comprar alguna vivenda antiga, en el casc urbà, i rehabilitar-la.
Finalitzades les obres, actualment en curs, Borredà tancarà un cicle iniciat l’any 81 amb la redacció del primer pla d’urbanisme: la Delimitació de Sol Urbà. Posteriorment es va fer una Modificació important, per ampliar el nucli urbà, amb la zona nord, i finalment el 2002 es varen redactar i aprovar les NNSS actuals.
L’urbanisme del poble ha permès un creixement raonable del casc antic, amb dues zones d’ampliació equilibrades que li han donat un fesomia característica, amb una clara opció per la qualitat. Aquestes ampliacions varen permetre obtenir, per cessió, terrenys molt importants com bona part de la zona esportiva, l’aparcament municipal, i altres zones verdes. Acomplertes les previsions del pla d’urbanisme, ara toca, fer el manteniment de tot el nucli, i facilitar la venda de les parcel·les buides per acollir noves vivendes i nous habitants, siguin permanents, siguin de segona residència.
A finals d’agost es podrà veure el resultat d’aquesta ampliació i l’encert en la previsió feta, a nivell urbanístic.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?