Thursday, June 28, 2012

 

UNIVERSITA DE GIRONA - AJUNTAMENT DE BORREDÀL’AJUNTAMENT DE BORREDÀ SIGNARÀ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA D’ESTUDIS SUPERIORS I UNIVERSITARIS DE TURISME.
Aquest matí ha tingut lloc al Palau de Bagà, una reunió amb representants de FORMATIC BARNA, Escola Universitària de Turisme, Adscrita a la Universitat de Girona, una de les més actives i rellevants en aquesta matèria.
Diversos professors, doctorats en la matèria, han presentat els estudis fets, en altres territoris, i la proposta per estudiar alguns municipis de la comarca del Berguedà, especialment de l’Alt Berguedà.
Una vegada fets els estudis, es faran propostes concretes per activar, impulsar o millorar les ofertes de turisme existents a la comarca.
Finalitzada l’exposició de projectes i propostes s’ha obert un diàleg amb els assistents , en el qual hem aprofitat per tractar alguns temes referits al municipi de Borredà i a alguns altres de l’Alt Berguedà.
Ha estat, en aquest moment, en que l’Alcalde de Borredà, Joan Roma, ha manifestat l’interès de l’ajuntament per adherir-se als convenis signats pels Ajuntaments de Bagà i Guardiola de Berguedà, i el mateix farà l’ajuntament de Saldes.
Considerem interessant que una Universitat fixi el seu interès en un territori com el nostre, i estigui disposada a fer un acurat estudi de la situació actual del turisme, per , a continuació fer propostes que puguin servir per donar un major impuls i rellevància a un sector, totalment prioritari.
Avui mateix hem enviat ja la petició per signar un conveni entre les dues institucions i esperem fer-lo realitat dintre de les properes setmanes.
Estem segurs que la serietat i rigorositat d’aquesta institució permetrà trobar noves vies de potenciació dels atractius de la comarca del Berguedà i convertir-la en referència pel sector turístic de qualitat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?